ขอเชิญฟังเสวนา “วิวัฒนาการศิลปะหุ่นอาเซียน : จากศิลปะดั้งเดิมสู่หุ่นร่วมสมัย”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
“วิวัฒนาการศิลปะหุ่นอาเซียน : จากศิลปะดั้งเดิมสู่หุ่นร่วมสมัย”
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วิทยากร
นิมิตร พิพิธกุล ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง
อานันท์ นาคคง ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นไทยและหุ่นอาเซียน
รัตน์ เพื่อนรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นไทยร่วมสมัย
Stephen Thomus ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังเสวนา
สอบถามเพิ่มเติมที่
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๔

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.