ข้าวหอมมะลิข้าวคุณแม่ ชนะการประกวดด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ

รู้หรือไม่? ข้าวหอมมะลิ ของข้าวคุณแม่
ได้รับรางวัล ชนะการประกวด ด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542 และ 2551
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดอบรมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรจากทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม จำนวนประมาณ 960 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ และการสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้สหกรณ์ ดำเนินธุรกิจรวมรวมข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท เป็นการตอบสนองความต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1ล้าน6แสนไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 1ล้าน3แสนไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 5 แสนไร่ จังหวัดนครพนมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ มาแล้วถึง 4ปี คือในปี พ.ศ.2540 2541 2542 และ2551 และในปี2552 ข้าวหอมมะลิจังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลที่3 ระดับประเทศ จะเห็นว่าจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศจังหวัดนครพนม จึงได้เร่งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โดยมีคำขวัญว่า นครพนมเมืองหลวงยางพารา ราชาข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืนและมั่นคง

สนใจ สินค้าออแกนิค จาก “ข้าวคุณแม่”
Contact: 0945049923 (คุณยะ), 093 548 9436 (คุณฝน)
Office bangkok: 02 634 3199
Shop@: 161-161/1 surawong bangrak bangkok 10500
email: sales.khaokhunmae@gmail.com
website: http://www.khaokhunmae.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.