จุดพลังธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ SME mestyle พร้อมออนไลน์แล้ววันนี้

เว็บไซต์ SME mestyle ร่วมเสริมสร้างพลังธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ สอดรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อยอดภูมิปัญญา หนุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า เข็นฟันเฟืองของการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ นำเสนอความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแบบมีสไตล์ พร้อมให้เข้าชมทุกไอเดียสร้างสรรค์ได้แล้ววันนี้
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME : Small and Medium Enterprise) เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อภาคการค้า ภาคบริการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME กว่า 2.8 ล้านรายทั่วประเทศ คิดเป็น 98% จากผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศไทย ก่อให้เกิดการจ้างงาน 11.7 ล้านคน หรือ 80.4% ของการจ้างงานทั้งหมด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากถึง 4.2 ล้านล้านบาทต่อปี คิดเป็น 37% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
นายทวีโชค พูนไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คำไทย ไรท์ติ้ง จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์ www.smemestyle.com กล่าวว่า เว็บไซต์ smemestyle (เอสเอ็มอี มีสไตล์) จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ครอบคลุมกิจการทุกรูปแบบทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว และไอเดียที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์” สอดรับกับแนวทางการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “SME 4.0 ขุมพลังหลักขับเคลื่อน Thailand 4.0”
เว็บไซต์ smemestyle เป็นการรวมตัวของสื่อสารมวลชนที่มีประสบการณ์ในสายงานมานับ 20 ปี ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความคิดสร้างสรรค์คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนในสังคม กระจายรายได้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศ
การจัดทำเว็บไซต์ มุ่งเน้นการออกแบบและจัดวางอย่างเรียบง่ายแบบ Responsive web design สวยงาม ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าชมในทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แทบเล็ท และสมาร์ทโฟน ส่วนข้อมูลข่าวสาร นานาสาระที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ประกอบด้วย
Highlight – นำเสนอเรื่องราวและแนวโน้มน่าสนใจของเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน
Interview – เรียบเรียงประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการในรูปแบบ SME mestyle
SME Viva – ถ่ายทอดเรื่องราวของไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาจากไอเดียเก๋ๆ ทั่วทุกสารทิศ
Start up – ร่วมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขานรับไลฟ์สไตล์ Digital Life คนรุ่นใหม่
SME World – อัพเดทไอเดียธุรกิจ คิดได้ คิดดี จากต่างประเทศ
SME Tips – เปิดแง่มุมน่ารู้ น่าคิด ด้วยเคล็ดที่ไม่ลับสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
Infographic – ย่อยข้อมูลกองโต มาเป็นภาพและถ้อยคำงามๆ ที่เข้าใจได้ง่ายๆ
VDO – เล่าเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหวแบบสั้นๆ เป๊ะๆ ได้ใจความ
“SME mestyle ร่วมสร้างเสริมพลังธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์” เปิดให้เข้าชมพื้นที่ความสร้างสรรค์ www.smemestyle.com ได้แล้วในวันที่ 17 เดือน 7 ปี 2017

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.