ปฎิทินข่าวสำหรับสื่อมวลชน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมแพรวา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)
บางไทร พระนครศรีอยุธยา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “Cross Innovation Symposium” พร้อมประทานพระดำรัสเปิดการอภิปราย ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อผลักดันให้งานหัตถกรรมเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือองค์กร อื่น ๆ อันจะนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนางานหัตถกรรมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.