พ่อเมืองอุตรดิตถ์ รุกนิวมีเดียสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โปรโมทการท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ระดมใช้สื่อใหม่ (New Media) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งสารคดีโทรทัศน์ ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ แจกคู่มือท่องเที่ยวและพีอาร์บนรถขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ หวังโปรโมทการท่องเที่ยวดึงคนเดินทางไปเยือนเพิ่มขึ้น

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลาย เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำ “กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการและขยายตลาดการท่องเที่ยว” ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและงานเทศกาลประเพณีในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวต่อคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ด้วยการนำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาใช้ เนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทั้งจากสื่อดั้งเดิม เช่น วิทยุและโทรทัศน์ และสื่อใหม่ (New Media) อาทิ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนมือถือ ดังนั้น จึงได้นำสื่อใหม่มาใช้ร่วมด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การให้บริการและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนเป็นการตอบสนองกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในครั้งนี้ ประกอบด้วย การผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย” โดยมี “ติ๊ก ชีโร่” เป็นผู้ดำเนินรายการ พาผู้ชมไปท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ออกอากาศทางช่อง 28 (ช่อง 3 SD) จำนวน 10 ตอน ตั้งแต่เวลา 14:50 เป็นต้นไป ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ ออกอากาศเทปแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

นอกจากนั้น ยังมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในรูปแบบป้ายโฆษณาติดด้านข้างรถขนส่งโดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ตัวการ์ตูนโปรโมทการท่องเที่ยวในแอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งผู้ดาวน์โหลดจะได้รับสิทธิพิเศษจากทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนการแจกวารสารด้านการท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ฟรี ตามสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกด้วย

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลาย ทั้งวิถีชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการต่อสู้ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลัง ตลอดจนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเทศกาลงานประเพณีทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด งานลางสาด ลองกองหวาน งานอัฐมีบูชา งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์และงานไหลเรือไฟ เป็นต้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/เสน่ห์ภาคเหนือตอนล่าง สวรรค์ภาคกลางตอนบน และภาพประกอบเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Qaj1ilSjfnRl9MbG56SG01QWM?usp=sharing

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.