ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัด สฏ.ทำหน้าที่ ผอ.สสก 8 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบ GAP ภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.