ภาพข่าว: LET THE REAL YOU SHINE

กรุงเทพฯ–10 เม.ย.–มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต้อนรับ คุณสุทธินันท์ มณีหล่อสวัสดิ์ (กลาง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง ในฐานะวิทยากรพิเศษของงานสัมมนา หัวข้อ “LET THE REAL YOU SHINE” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน จากซ้าย คุณจินต์สิรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, คุณธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์, คุณศุทธิรัตน์ สัตยาประเสริฐ, คุณชนนิกานต์ เสริตานนท์, คุณพิณชาญ แดงกุลวานิช และ คุณเพชรลดา ธีระโชติ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.