สผ. เชิดชูผู้ประกอบการ จัดงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตาม EIA ประจำปี 2559 : EIA Monitoring Awards 2016

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ จำนวน 98 โครงการ ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 ณ โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ มอบโล่เกียรติคุณแก่สถานประกอบการ มอบโล่ขอบคุณแก่คณะกรรมการ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการโครงการพัฒนาของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ปฏิบัติตาม EIA อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น และภาครัฐมีความตระหนักและร่วมมือในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.