สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู มอบรางวัล “พิราบน้อย ครั้งที่ 19” ประจำปี 2559

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู มอบรางวัล “พิราบน้อย ครั้งที่ 19” ประจำปี 2559

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรางวัลพิราบน้อยครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กลุ่มทรู สนับสนุนการประกวดรางวัลพิราบน้อยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ และการทำข่าวของนิสิต นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 112 ผลงาน จาก 15 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น มีดังนี้

• รางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

• รางวัลข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว “เปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลตำราเรียน ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก” หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

• รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ไม่มีผลงานได้รับรางวัลดีเด่น

• รางวัลข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว “น้ำแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง ร้านอาหารหลัง มจษ. แห่ติดป้ายการันตี” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• รางวัลริต้า ปาติยะเสวี – สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว “เวิร์คแอนด์ทราเวล ความเสี่ยงบนเส้นทางเผชิญโชค” หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter ยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ข่าว “แท็บเลตบังคับซื้อมีปัญหา! นักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา เผยเลือกได้คงไม่ซื้อ” ของนางสาวพัชรมัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.