สมุยนำร่องเมืองร้อยเกาะเปิดประตูสู่ยุคดิจิทัล 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) จัดงานใหญ่ไปถึงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี แคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เนื่องจากสมุยเป็นเกาะที่มีนักลงทุนและผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านค้า โรงแรม ร้านขายของประจำถิ่น ฯลฯหากมีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการจัดการของกิจการ จะทำให้เกาะสมุยมีความทันสมัยและเป็นที่รู้จักกว้างขวาง รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าให้เป็นเกาะดิจิทัลตัวอย่างให้แก่เกาะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง
17 มีนาคม 2560นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นประธาน พร้อมทั้ง คุณอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แถลงนโยบาย ความพร้อมและพันธกิจของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังลงพื้นที่เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) ท่านให้ความมั่นใจว่า การกระตุ้นกิจการให้มีการเตรียมพร้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการและ การร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ จะทำให้มีความแข็งแกร่งและใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มเติมที่ Call Center 1357
นอกจากนี้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และ ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล” จากตัวแทนจาก 5 สถาบัน ประกอบด้วย 1.พาณิชย์จังหวัด ( กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ) 2.สรรพากรจังหวัด 3.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 4.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และ5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ซึ่งมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมงาน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.