สัมมนา “ทิศทางแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจโลก และประเทศไทย ภาคเหนือ เชียงใหม่ 2017”

สัมมนา “ทิศทางแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจโลก และประเทศไทย ภาคเหนือ เชียงใหม่ 2017” โดย คุณสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีตผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือ นักวิชาการจากภาคสถาบันการเงินระดับชาติ และ “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” โดย คุณพรภพ ปองทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค5 ที่ปรึกษาธุรกิจด้านฮวงจุ้ย ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เมอร์เคียว เชียงใหม่ จัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.