โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ร่วมกับบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทย ปลูกปะการังใต้ทะเล ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ ชุมชนนาเกลือ-พัทยา จ.ชลบุรี

พัทยา, ประเทศไทย – 03 สิงหาคม 2560 – โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน เจ้าของกิจการโรงแรมฯ จัดโครงการโครงการเอราวัณ อนุรักษ์ทะเลไทย ปลูกปะการัง ใต้ทะเล ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วยการสร้างที่อยู่ให้สัตว์นํ้าอาศัย เป็นการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศทางท้องทะเลให้มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างซั้งด้วยเชือกแล้วนำไปติดใต้ทะเล เพื่อให้เป็นแหล่งที่รวมอาหารของสัตว์น้ำ

ในปี 2560 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา พร้อมกับ บริษัท บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน และโรงแรมเมอเคียว โอเชียน พัทยา โรงแรมไอบิส พัทยา และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ดำเนินไปได้ด้วยดีและได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ ชุมชนนาเกลือ-พัทยา จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.