ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมมือภาครัฐ เปิดหลักสูตร “นักขับเทรลเลอร์มืออาชีพ” ภายใต้โรงเรียนนวัตกรรมโลจิสติกส์ SVL สร้างอาชีพสู่ชุมชนบางสะพาน

SVL Group โดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ จัด “โครงการนักขับเทรลเลอร์มืออาชีพ” ประจำปี 2560 ภายโต้โรงเรียนนวัตกรรมโลจิสติกส์ SVL ด้วยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และสำนักงานขนส่งประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน กรมการขนส่งทางบก ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวบางสะพาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อก้าวไปสู่นักขับเทรลเลอร์มืออาชีพ

และเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิด “โครงการนักขับเทรลเลอร์มืออาชีพ” รุ่นที่ 1/2560 ภายโต้โรงเรียนนวัตกรรมโลจิสติกส์ SVL อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ขุนอิน ปลัดอำเภอ บางสะพาน นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายอนัส กองเจ หัวหน้าสำนักงานขนส่งประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต พร้อมด้วยคณะอาจารย์ทีมผู้สอน ผู้แทนจากภาครัฐหน่วยงานราชการ อาทิ อำเภอบางสะพาน หมู่งานจราจร สภ.บางสะพาน ผู้นำชุมชน พนักงาน รวมถึงผู้เรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นชุมชนบางสะพานในพื้นที่ 6 ตำบล ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ เข้าร่วมหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพ บางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต กล่าวในนามประธานโครงการจัดทำหลักสูตร ว่า “โครงการนักขับเทรลเลอร์มืออาชีพ ดำเนินการขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานและคุณภาพขององค์กร โดยบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ บริการขนส่งเส้นทางกรุงเทพ-บางสะพาน ปริมณฑล ภาคตะวันออก และทั่วประเทศ จึงมีการวางระบบงาน พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงเพิ่มมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นระบบสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของ “โครงการนักขับเทรลเลอร์มืออาชีพ” ภายโต้โรงเรียนนวัตกรรมโลจิสติกส์ SVL และด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รวมถึงสำนักงานขนส่งประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน ที่ร่วมกันร่างหลักสูตร เป็นความร่วมมือที่เกิดจากหลายภาคีของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อร่วมสร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวบางสะพาน เนื่องจากเปิดรับผู้เรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และจังหวัดประจวบฯ โดยการรับรองจากท่านผู้นำชุมชน เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นนักขับรถเทรลเลอร์ที่ฝีมือดีมีคุณภาพ และรองรับการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้า”
“สำหรับรูปแบบของการเรียนมี 2 ระดับ คือ นักขับเทรลเลอร์มืออาชีพระดับต้น และระดับสูง อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะความชำนาญในการก้าวสู่การเป็นนักขับรถเทรลเลอร์มืออาชีพทุกกระบวนการอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ เรียนรู้ถึงกฏระเบียบ ที่เคร่งครัด เข้มงวด ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานขนส่งสินค้าและการให้บริการ การขับรถเทรลเลอร์ การขับรถลากจูง ในลักษณะต่างๆ การตรวจเช็คและการบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ศึกษาการเตรียมใช้รถยนต์ การบรรทุกภายใต้กฏหมาย ตามพระราชบัญัติจราจรทางบก ใช้เวลาในการเรียนการสอน 3-4 สัปดาห์ รวม 150 ชั่วโมง อีกทั้งมีการทดสอบความรู้ของผู้เรียน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและภายหลังจากการผ่านเกณฑ์ทดสอบผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งหลังจากอบรมแล้วหากผ่านการทดสอบก็สามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ หรือหากประสงค์จะไปสมัครงานบริษัทอื่นก็สามารถนำความรู้ความสามารถไปสมัครได้ เรียกว่า เป็นการสร้างงาน และสร้างพื้นฐานของอาชีพนี้ต่อยอดให้กับชุมชนนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ SVL Group คำนึงถึงเรื่องความพร้อมของพนักงานขับรถ และเรื่องความปลอดภัยชุมชนเป็นสำคัญ จึงเกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้นมา” นายอุดม สดใส กล่าว

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.