BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.