การศึกษา

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การบัญชีต้นทุน

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่  การบัญชีต้นทุน

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การบัญชีต้นทุน เขียนโดย ผศ. ดร. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมแนวคิดการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้งานจริง เนื้อหาประกอบด้วย บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนงาน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เศษวัสดุ สินค้าเสีย และสินค้ามีตำหนิ การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีถัวเฉลี่ย การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนฐานกิจกรรม โดยมีตัวอย่างจากธุรกิจจริงหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทดสอบความเข้าใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการนำการบัญชีต้นทุนไปใช้ปฏิบัติงานจริง หนังสือเล่มนี้ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ ซีเอ็ด B2S นายอินทร์ แพร่พิทยา ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com

“Mind Mapping คิดแบบมีระบบ พัฒนาสมอง”

“Mind Mapping คิดแบบมีระบบ พัฒนาสมอง”

บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) เปิดอบรมหลักสูตร Mind Mapping การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจดบันทึก พัฒนาสมอง เพิ่มการจดจำ การคิดสร้างสรรค์ ทำให้คิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ใช้ได้ทั้งเรื่องเรียน ทำงาน และชีวิตประจำวัน สามารถเข้าอบรมได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ฝึกอบรมหลักสูตร Mind Mapping จากประเทศอังกฤษ โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ผู้บุกเบิกหลักสูตรในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดอบรมในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย 11 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่เพิ่มความจดจำให้ฟรีทันที สอบถามโทร 02-6187781-4 ต่อ 102, 081-4214692 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mindmap.in.th

ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะ “เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย”คนใหม่

ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะ “เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย”คนใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ H.E. Mr. Seng Soukhathivong – Ambassador, Head of Mission The Embassy of the Lao P.D.R. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่ง สปป.ลาว ประจำประเทศไทย คนใหม่ และเยี่ยมคารวะ Mr. Vansay Noraseng, Counsellor of Education and Culture ณ ห้องรับรองสถานทูตลาว ประจำประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้หารือด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถานทูตลาว รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา และแสวงหาโอกาสในการพลักดันให้นักศึกษาลาวเข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1184-5,1000 โทรสาร 0 […]

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรู คัด 30 เยาวชนผู้สมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรู คัด 30 เยาวชนผู้สมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรู คัด 30 เยาวชนผู้สมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ร่วมอบรมค่ายปลูกปัญญาธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ 2) ประกาศผล 12 ว่าที่สามเณรน้อย 9 มี.ค.นี้ ผ่าน www.trueplookpanya.com/truelittlemonk เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรู จัด “ค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรม” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ภายใต้แนวคิด “ความรักจักรวาล” โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้โอวาทแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ 2) ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ที่ 6 จากซ้าย – แถวที่ 2 จากด้านบน) […]

ต้องฟัง ! เปิดใจ STARTUP ไฟแรง CEO พันล้าน ผู้เปิดมิติ Digital Content เป็นธุรกิจ E-book ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย” @Tech Talk Seasion2 #3

ต้องฟัง !  เปิดใจ STARTUP ไฟแรง  CEO พันล้าน ผู้เปิดมิติ Digital Content เป็นธุรกิจ E-book ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย” @Tech Talk Seasion2 #3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง Tech Talk Seasion2#3 “เปิดใจ STARTUP ไฟแรง เคล็ดลับความสำเร็จของ CEO พันล้าน ผู้เปิดมิติ Digital Content เป็นธุรกิจ E-book ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย” โดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Founder OokBee วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.00 – 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/kyUobaFJDj3H2TX53 https://www.spu.ac.th/activities/16029 #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม […]

ม.ศรีปทุม คว้าอันดับ 1 ม.เอกชนไทย 2ปีซ้อน UNIRANK 2017 – 2018 เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ม.ศรีปทุม คว้าอันดับ 1 ม.เอกชนไทย 2ปีซ้อน UNIRANK 2017 – 2018  เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทยเว็บไซต์การจัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือนมกราคม 2018 “Unirank” Top Universities in Thailand 2018 Thai University Ranking การประกาศผลการจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ได้ประกาศผล ” The 2018 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world ” หรือเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจาก 200 ประเทศทั่วโลกประจำเดือนมกราคม 2561 ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2005 และรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม […]

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ Learning Research Institute

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ขอเชิญชวนสถานศึกษาในโครงการ English Program เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 12 ของสถาบันฯ ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัย ในภูมิภาคอาเซียน” (HOPE ; Advancing Early Childhood Education in ASEAN towards Sustainable Development)ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ บางเขน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-996-9281 – 4 ต่อ 101 – 104 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.lri.co.th

เด็ก IT SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง @บริษัท แอล เอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

เด็ก IT SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง @บริษัท แอล เอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Tech Walk #1 การเข้าศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่2/2560 ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้จากสถานที่จริง และตอบโจทย์การเรียนรู้ โดย ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ได้ให้โจทย์ แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ SPU ในการศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในการนำ IOT เข้าไปช่วยในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยการให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ บริษัท แอล เอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากนั้นได้ให้นักศึกษานำเสนอ Idea ตามโจทย์ที่ได้ให้ไว้กับคณาจารย์และคณะผู้บริหารของบริษัทฯได้รับฟัง พร้อมรับฟังการให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆจากคณะผู้บริหารของบริษัทและคณาจารย์อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ […]

ว.ท่องเที่ยวฯSPU จับมือ RSU & CATC หารือความพร้อมจัดประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 1

FAILED%20(Temporary%20file%20could%20not%20be%20copied.) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ห้องประชุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้น 10 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรวิชาการและวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน (CSR Aviation Academic and Research Network) ครั้งที่ 4 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอุตสาหกรรมการบินชั้นนำของไทย อาทิ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันการบินพลเรือน โดยการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมและองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน และ Mr.Arun Mishra ICAO Regional […]

การีนา ออนไลน์ มอบรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ให้กับ ทีมสายฟ้า

การีนา ออนไลน์ มอบรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ให้กับ ทีมสายฟ้า

ทีมสายฟ้า ยกองค์ความรู้ปฏิบัติการฝนหลวงสู่บอร์ดเกม ‘สายฝน’ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ Popular Vote จากการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ครั้งแรกในการนำเสนอโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรผ่านแนวคิดคนรุ่นใหม่ สู่ ‘บอร์ดเกม’ เกมเพื่อการเรียนรู้สานต่อแนวคิดอย่างยั่งยืน กรุงเทพฯ: 19 มกราคม 2561 – บริษัท การีนา ออนไลน์ มอบรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ให้กับ ทีมสายฟ้า ในการยกความรู้ด้านปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยในการทำการเกษตรในประเทศไทย สู่บอร์ดเกม สายฝน ในการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ในหัวข้อ “เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร” เพื่อสืบสานและส่งต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการเกษตร โดยใช้เกมมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า การประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ ‘ของขวัญจากพ่อ’ ครั้งนี้ เป็นความตั้งใจที่จะน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานให้แก่ชาวไทย มาถ่ายทอดและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงพระอัจริยภาพ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพในการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการนำเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจากกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ […]

1 2 3 319