การศึกษา

มบส. จับมือหน่วยงานวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ThaiSIM 2017”

มบส. จับมือหน่วยงานวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ThaiSIM 2017”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ThaiSIM 2017” เรื่อง Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และเครือข่าย 13 หน่วยงาน ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ภาคเช้า งานพิธีเปิด ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 โดย […]

SPU : “ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม” นศ.ม.ศรีปทุม ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดสากล

SPU :  “ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต  เป็นพิษต่อสังคม”   นศ.ม.ศรีปทุม ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดสากล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานเครือข่ายฯ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมและได้นำนักศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด พร้อมช่วยกันสอดส่องดูแลและต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมของเรา ตลอดจนร่วมปฎิบัติการตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ณ บริเวณถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา วัดพระศรีมหาธาตุ และสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดสากล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา https://www.spu.ac.th/department/studentdevelopment/act/793/ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1002,1124 โทรสาร 0 2579 4666 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/ หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPU รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เอ็นคอนเส็ปท์มอบหลังสูตร อังกฤษ ไทย สังคม

เอ็นคอนเส็ปท์มอบหลังสูตร อังกฤษ ไทย สังคม

เอ็นคอนเส็ปท์เสริมทักษะทางวิชาการ มอบหลักสูตรการเรียนการสอน เพราะเยาวชน คืออนาคตที่สำคัญของชาติ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ นำโดย นายธเนศ เอื้ออภิธร ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์, นพ.ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้จัดการทั่วไปโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์และเครือเอ็นคอนเส็ปท์, ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ และครูพี่หมุย ธนัช ลาภนิมิตรชัย ครูสอนไทย สังคม โซไซไทย ร่วมบริจาคบทเรียน ภาษาอังกฤษ ไทย-สังคม จากเอ็นคอนเส็ปท์ (Enconcept)และโซไซไทย (SociThai) รวมถึงบทเรียนภาษาอังกฤษ EchoHybrid ทั้งหมดกว่า 6,000 ชุด พร้อมด้วยระบบการเรียน S.E.L.F.Revolution และ SELF U รวมมูลค่ากว่า 14,000,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้เรียนกันอย่างเข้มข้น ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ กล่าวว่า “เอ็นคอนเส็ปท์ และโซไซไทย ได้คัดเลือกบทเรียนที่ดีที่สุด ทั้งหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งแกรมม่า ตลอดจนพัฒนาทักษะฟัง พูด […]

งานเสวนา “มุมมองที่ปรึกษามืออาชีพกับโอกาสการรับงาน”

งานเสวนา “มุมมองที่ปรึกษามืออาชีพกับโอกาสการรับงาน”

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ขอเชิญร่วมงานเสวนา “มุมมองที่ปรึกษามืออาชีพกับโอกาสรับงาน” โอกาสแรกและโอกาสเดียวในรอบปี ที่จะได้พบกับที่ปรึกษาตัวอย่าง DIP Consultant Award จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์กฤษณพงศ์ ลายอักษร ที่ปรึกษาตัวอย่างสาขาเทคนิควิศวการ อาจารย์สุชาดา รามัญอุดม ที่ปรึกษาตัวอย่างสาขาการจัดการ อาจารย์อาภาพรรณ ชนานิยม ที่ปรึกษาตัวอย่างสาขาวิสาหกิจชุมชน และอาจารย์อุกฤษฏ์ สายสิทธิ์ ที่ปรึกษาตัวอย่างสาขาการวินิจฉัย เหล่ากูรูเฉพาะด้านที่จะมาไขความลับ พร้อมเปิดโอกาสในการรับงานในมุมมองของที่ปรึกษามืออาชีพ จัดโดยสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเพียงท่านละ 1,000 บาท พิเศษ!! สำหรับ 10 ท่านแรกที่ลงทะเบียน รับสิทธิเข้าร่วมเสวนาฟรี!! อีก 1 ท่าน หรือสอบถามได้ที่โทร. 097 […]

เปิดรับสมัครเยาวชน โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ ภาคเหนือและภาคอีสาน ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคมนี้

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชวนเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) สมัครเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ภาค เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เปิดรับสมัครเยาวชนภาคเหนือและภาคอีสาน ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคมนี้ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก PTTEP Teenergy Camp หรือ http://www.pttep.com/th/Newsandnmedia.aspx สอบถามข้อมูลโทร.093 848 9087 Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ ผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทั้งภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 272 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 12 แห่ง เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา และเป็นการผสานความร่วมมือทางวิชาการทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย โครงการนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา เป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาแล้ว ยังสร้างความเข้าใจในความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และส่งนักศึกษาไปเรียนร่วม จำนวน 12 แห่งในปีนี้ ได้แก่ Phnom Penh International University ราชอาณาจักรกัมพูชา, มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน, มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน, มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว […]

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล และบ.Ogilvy & Mather (ประเทศไทย)เชิญร่วมงาน The Art of Sound Creation เวิร์คช็อประดับมาสเตอร์คลาส การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างงานประพันธ์ดนตรี Sound Designงานโฆษณาและการ Pitch งานระดับอินเตอร์

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล และบ.Ogilvy & Mather (ประเทศไทย)เชิญร่วมงาน The Art of Sound Creation เวิร์คช็อประดับมาสเตอร์คลาส การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างงานประพันธ์ดนตรี Sound Designงานโฆษณาและการ Pitch งานระดับอินเตอร์

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล และบ.Ogilvy & Mather (ประเทศไทย)เชิญร่วมงาน The Art of Sound Creation เวิร์คช็อประดับมาสเตอร์คลาส การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างงานประพันธ์ดนตรี Sound Designงานโฆษณาและการ Pitch งานระดับอินเตอร์ สาขาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท Ogilvy & Mather (ประเทศไทย) จัดThe Art of Sound Creation คือ เวิร์คชอประดับมาสเตอร์คลาส 1 วันเต็มที่ผู้ร่วมงานจะได้ค้นพบการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างงานประพันธ์ดนตรี Sound Designงานโฆษณาและการ Pitch งานระดับอินเตอร์ ครั้งแรกของเมืองไทยกูรูด้านการสร้างสรรค์โฆษณาและประพันธ์ดนตรีทั้งระดับประเทศและระดับโลกจะมารวมตัวในที่เดียวกัน เพื่อมอบความรู้และทักษะที่หาที่ใดไม่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คนแรกที่ส่งคลิปที่ตนเองประพันธ์จะได้รับคอมเม้นท์จากกูรูด้านการประพันธ์ดนตรีระดับโลกจากประเทศอังกฤษ Kevan Frost พร้อมการแปลคำบรรยายเป็นภาษาไทยผู้เข้าเวิร์คช็อปที่จะร่วมNetworking Session เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับกูรูด้านโฆษณาและดนตรีทั้งระดับชาติและระดับสากล บรรยายโดย 4 ผู้เชี่ยวชาญยุทธพงศ์ วรานุเคราะห์โชค […]

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลก่อความรุนแรงในครอบครัว

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลก่อความรุนแรงในครอบครัว

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อพฤติกรรมการก่อความรุนแรงระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว” สำรวจระหว่างวันที่ 23 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,160 คน ปัญหาทางสังคมที่สำคัญของประเทศไทยปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว เช่น สามีทำร้าย/ฆาตกรรมภรรยา ภรรยาทำร้าย/ฆาตกรรมสามี ลูกทำร้ายพ่อแม่ พ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยง หรือ พ่อแม่ทำร้าย/ฆาตกรรมลูก เป็นต้น ซึ่งได้ปรากฏเป็นข่าวอยู่เป็นระยะทำให้ผู้คนในสังคมรู้สึกสะเทือนใจ ทั้งนี้ ปัจจัยที่นำไปสู่ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวมีอยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น การติดอบายมุขต่างๆ การทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว การขาดการดูแลเอาใจใส่มาตั้งแต่เล็ก หรือการหมกมุ่นกับโลกส่วนตัวมากเกินไป ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พยายามออกมาตรการมาป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว แต่ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้คนในสังคมได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์กันคือการได้รับบทลงโทษของผู้ก่อความรุนแรง โดยส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าควรลงโทษด้วยบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาด จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อพฤติกรรมการก่อความรุนแรงระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.51 เพศชายร้อยละ 49.49 อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความรู้สึกต่อข่าวการก่อความรุนแรงระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ […]

SPU : เปิดการแข่งขันวาดภาพเยาวชน ระดับม.ปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครบรอบ 47 ปีก่อตั้งม.ศรีปทุม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SPU :  เปิดการแข่งขันวาดภาพเยาวชน ระดับม.ปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครบรอบ 47 ปีก่อตั้งม.ศรีปทุม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดการแข่งขันวาดภาพเยาวชนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สายันต์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภาพวาดเยาวชน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)พระผู้พระราชทานนาม “ศรีปทุม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 130 คน จาก 30 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ […]

STC ต่อยอดการเดินทางธรรมยาตรา จับมือสถาบันฝึกวิชาชีพฯ เปิดหลักสูตรร่วมกัน

STC ต่อยอดการเดินทางธรรมยาตรา จับมือสถาบันฝึกวิชาชีพฯ เปิดหลักสูตรร่วมกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้การสนับสนุน โครงการแห่งประวัติศาสตร์ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา” จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับมูลนิธิวีระภุชงค์ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2560 มาอย่างต่อเนื่อง โดย STC ให้การสนับสนุนด้วยการร่วมเดินทางพร้อมถวายปัจจัยให้กับพระสังฆราชและพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนา โดยการเดินทางเริ่มที่ลาว กัมพูชา พม่า และไทย ทุกประเทศจะมีคณะผู้บริหารของ STC เข้าร่วมโครงการ สำหรับในประเทศกัมพูชา STC ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ หลังจากสานต่อภารกิจส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้ว ดร.ฐกฤต ยังได้ร่วมพูดคุยกับสถาบันฝีกวิชาชีพไทย-กัมพูชา เนื่องจาก STC เห็นความสำคัญของการขยายการศึกษาในกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) โดยเตรียมเปิดการเรียนการสอนในประเทศกัมพูชา ผ่านการจับมือกับสถาบันวิชาชีพกัมพูชา […]

1 2 3 232