การเงิน/หลักทรัพย์

ดีป้าเดินหน้ากระตุ้น SMEs จ.อุดรธานี เปิดตัว 4 กองทุนจากนโยบายประชารัฐ 4.0

ดีป้าเดินหน้ากระตุ้น SMEs จ.อุดรธานี เปิดตัว 4 กองทุนจากนโยบายประชารัฐ 4.0

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) โดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development bank)โดยนายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส จัดการเสวนาอย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดอุดรธานีก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และ สินเชื่อ SMEs Transformation Loan เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย ” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิทธิชัย จินดาหลวงเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้จังหวัดอุดรมีนักธุรกิจ SMEs และ START UP ผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ.โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ จ.อุดรธานี 1.กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี และ ไม่ต้องผ่อนชำระใน 3 ปีแรก […]

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิ 429.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 5.2% และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 225 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นวันจ่ายเงินปันผล ในภาพ แถวนั่งจากซ้ายไปขวา นายทวีป ชาติดำรง กรรมการอิสระ นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และนายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ แถวยืนจากซ้ายไปขวา นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ นางบุษกร […]

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการใหญ่ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25บาท (อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ108.7) โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยงานประชุมจัดขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs จ.ร้อยเอ็ด

เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs จ.ร้อยเอ็ด

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) โดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development bank)โดยนายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายยเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SME จังหวัดร้อยเอ็ด ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง จากหลักการแผนยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ (2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และข้อ (4)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เป็นที่มาของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี และ ไม่ต้องผ่อนชำระใน 3 ปีแรก โดยธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของจังหวัด เช่น ภาคการเกษตร แปรรูปอาหาร ภาคการท่องเที่ยว กลุ่ม START UP […]

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัล ‘Thailand ICT Excellence Awards 2017’ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัล ‘Thailand ICT Excellence Awards 2017’ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กรุงเทพฯ, 26 เมษายน 2560 – “องค์กรแห่งนวัตกรรม” : นางสาวสุวรรณา จักราวรวุธ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 สาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ซ้ายสุด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT Excellence Awards 2017 จากโครงการ “Krungsri Disbursement System” ระบบจ่ายเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการจ่ายเงินให้กับร้านค้าพันธมิตรซึ่งทำรายการขายสินค้าผ่านบัตรเครดิตของบริษัททุกหน้าบัตร รวมถึงการจัดส่งเอกสาร รายงานทางการเงิน และขั้นตอนการลงบัญชีบริษัท ช่วยลดกระบวนการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบในอนาคต ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรี […]

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองแอปโซลูทรีเทิร์น เน้นตลาดหุ้นไทยสร้างผลตอบแทนทุกสภาวะตลาด

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองแอปโซลูทรีเทิร์น เน้นตลาดหุ้นไทยสร้างผลตอบแทนทุกสภาวะตลาด

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น หรือ SCBABS มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นการลงทุนแบบ Absolute Return ที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้แม้ในสภาวะตลาดขาลงหรือสภาวะตลาดทรงตัว โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เบื้องต้นเน้นลงทุนหุ้นไทย ซึ่งจะลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และยังสามารถลงทุนในสถานะซื้อ(long position) และสถานะขาย (short position) เพื่อมุ่งป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดให้ได้เกือบเต็มจำนวน (fully hedged) อีกทั้งอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) […]

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ชาลี โสภณพนิช (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ในภาพ: (จากซ้าย) คณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน): ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ, มร. ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, พัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร, ชาลี โสภณพนิช, ดร. […]

The 23rd Annual Shareholders Meeting of Asia Plus Group Holdings PCL at the Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok

The 23rd Annual Shareholders Meeting of Asia Plus Group Holdings PCL at the Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok

Mr. Chali Sophonpanich (4th from left), Chairman of the Board of Directors and Dr. Kongkiat Opaswongkarn (5th from left), Chief Executive Officer of Asia Plus Group Holdings PCL recently presided over the 23rd Annual Shareholders Meeting at the Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok. Photo shows: Attendances (from left) • Mrs. Nintira Sophonpanich, Director • […]

BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย จ.ลำปาง

เตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย จ.ลำปาง

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)โดยคุณศราวุธ เลาหวิสุทธิ์ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยคุณกิตติวัชร์ เกษมใส และคุณศุภรา เชื้อไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดการเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย”พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “ มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ” เพื่อเปิดโอกาสในนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและให้ความรู้ในด้านการประกอบการยุคดิจิทัลปล่อยสินเชื่อ Digital Transformation วงเงิน 15,000 ล้านบาท นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการจัดงานได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดลำปางว่าเป็นจังหวัดทางผ่านจากภาคกลางสู่ภาคเหนือ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติขนบธรรมเนียมของชนกลุ่มน้อยและอารยธรรมโบราณที่ผสมผสานกันอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์ มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นพร้อมกำลังความรู้และไอเดียใหม่ๆ เชื่อได้ว่านโยบายประชารัฐไทยแลนด์4.0 จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมให้สามารถขยายตัวเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปโดยใช้ซอฟท์แวร์ดิจิทัลเป็นกลไกการขับเคลื่อน ในการเสวนานี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการบุคคล นิติบุคคลรายใหม่ที่มีนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงโครงการสินเชื่อ Transformation Loan และโครงการสินเชื่อ Smart SMEs 4.0 ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งSMEs รายเก่าให้มีสภาพคล่องพร้อมให้ความรู้ด้านระบบซอฟท์แวร์ดิจิทัล ระบบบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ทั้งนี้ในงานมีการออกบู้ทให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อแบบต่าง ๆ ของธนาคาร และการตรวจเช็คเครดิตบูโรฟรี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย […]

1 2 3 22