การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

พพ. ศึกษานวัตกรรมโซล่าร์ลอยน้ำ

พพ. ศึกษานวัตกรรมโซล่าร์ลอยน้ำ

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เยี่ยมชมโซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัดในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งในด้านการออกแบบ ขั้นตอนการติดตั้ง และการเลือกใช้วัสดุ รวมไปถึงการดูแลรักษาของระบบโซล่าร์ลอยน้ำ ซึ่งทางเอสซีจีฯ ได้พัฒนาและติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm ขนาด 1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจร เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใช้เนื้อที่ 7 ไร่ ในเอสซีจีเคมิคอลส์ จ.ระยอง ต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีด้วยการนำเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษ มาพัฒนาเป็นทุ่นลอยสำหรับใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่ได้ถึง 10% เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำชนิดอื่นๆ ทั้งยังมีอายุการใช้งานถึง 25 ปี โดยใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท สามารถประหยัดค่าใช่จ่ายได้ปีละ 5 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาคืนทุนเพียง 8 ปี “โซล่าร์ลอยน้ำ เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่คาดว่าในอนาคตจะมีอุตสาหกรรมนี้เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้น โดยเอสซีจีเป็นที่แรกดำเนินการเสร็จในเชิงพานิชย์ จึงสนใจมาศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง […]

IAEA หนุน ปส. เสริมมรรถนะการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย

IAEA หนุน ปส. เสริมมรรถนะการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย

19 เมษายน 2561 ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ Mr.Raja Abdul Aziz Raj Adnan, ผู้อำนวยการแผนกความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อบรรยายการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ดร. อัจฉรา เปิดเผยว่า แผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย (Integrated Nuclear Security Support Plan, INSSP) เป็นเอกสารที่ประเทศสมาชิกจัดทำกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อปรับปรุงหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยประเทศสมาชิกสามารถระบุความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของตนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการร่วมมือกับ IAEA หรือประเทศสมาชิกพันธมิตรอื่นได้ ทั้งนี้เอกสารนี้จะต้องมีการทบทวนสาระสำคัญทุก 3 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ร่วมกับ IAEA จัดประชุมทบทวนแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ุ6 – 10 พฤศจิกายน 2560 และ IAEA […]

หนังสั้น : เสียงที่กึกก้องในใจของนักปกครองทุกคน เพื่อส่งต่อพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกัน

“เพราะการทำหน้าที่เพื่อประเทศเป็นของเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันทำ” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration) ได้จัดทำหนังสั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างแรงขับเคลื่อน ว่าการเป็นข้าราชการที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ทำงานรับผิดชอบหน้าที่เท่านั้น แต่ต้องคิดถึงประชาชน และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากที่สุด ด้วยความเต็มใจ เป็นปณิธานที่องค์กรยึดถือเสมอมา ตามวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ที่ต้องการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรมให้กับสังคม เสริมสร้างความมั่นคงในทุกระดับ แต่แค่นักปกครองคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนแปลงประเทศนั้นไม่ใช่แค่เพียงตัวคนเดียว ต้องผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกของประชาชนที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน จึงเกิดเป็นหนังสั้นเรื่องนี้ขึ้นมา และสิ่งที่ทำให้หนังสั้นเรื่องนี้พิเศษไปกว่าเดิม คือถูกเขียนบทและแสดงโดยนายอำเภอ และปลัดอำเภอตัวจริง จาก กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งต่อปณิธานในการทำงาน ทั้งต่อข้าราชการรุ่นใหม่ และประชาชนทุกคน มาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีกว่าเดิม จากสองมือของทุกคน #TEAMDOPAHERO คลิ๊กเพื่อชมหนังสั้นบน Facebook Page เสียงจากรุ่นใหญ่ถึงรุ่นใหม่ ปณิธานความดี เป็นเสียงที่กึกก้องในใจของนักปกครองทุกคน ไม่เคยมีวันหาย ร่วมส่งเสียงสะท้อน และส่งต่อพลังใจให้กันและกัน เพื่อสานต่อพลังเปลี่ยนประเทศเป็นทีมเดียวกัน กับหนังสั้นออนไลน์ ที่ถูกเขียนบทและแสดงโดยนายอำเภอ และปลัดอำเภอตัวจริง จาก กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย#TEAMDOPAHERO #ฮีโร่ชาวบ้าน #Thailand40 […]

TAPA 2018 Moves towards Innovation Clean for the Future

TAPA 2018 Moves towards Innovation Clean for the Future

The Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, in collaboration with Thai Auto Parts Manufacturers Association and related organizations in the private and government sectors, is organizing Thailand Auto Parts & Accessories 2018 (TAPA 2018), an international trade arena that shines a spotlight on Thailand as a significant sourcing hub of auto parts and […]

เปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 โชว์นวัตกรรมสะอาดเพื่ออนาคต

เปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 โชว์นวัตกรรมสะอาดเพื่ออนาคต

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 หรือ TAPA 2018 ตอกย้ำความโดดเด่นของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในเอเชีย ที่กำลังก้าวสู่ระดับโลก นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในพิธีเปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 ในวันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2561)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนพร้อมๆ กับความมีชื่อเสียงในด้านความชำนาญในการผลิตและด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากลของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ตลาดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับที่ 12 ของโลกในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้นำและศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอาเซียน สำหรับการส่งออกสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในปี 2560 มีมูลค่า 34,334.07 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.83 คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 5.8 ของ GDP ของประเทศ” งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน […]

ปส. นำสื่อมวลชนระยองเยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูภูมิภาค พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขตภาคตะวันออก

ปส. นำสื่อมวลชนระยองเยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูภูมิภาค พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขตภาคตะวันออก

วันนี้ (3 เมษายน 2561) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ นำเชิญ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ.ระยอง พร้อมยกระดับให้เป็นศูนย์บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสอดรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นำร่องเป็นภูมิภาคแรกของไทย นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก (จ.ระยอง) จะทำหน้าที่เสมือนหน่วยงานย่อยของ ปส. ในการปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับบริการสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นางรัชดา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ปส. จึงยกระดับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจร พร้อมทั้งสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค เช่น การประสานงานด้านการขอรับใบอนุญาต การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยจะนำร่องครั้งแรกที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ […]

พาณิชย์ จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” ยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล

พาณิชย์ จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” ยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล

นางชฎา บุญจร (ที่ 3 จากขวา) รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดการสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากองค์กรชั้นนำ อาทิ นายนพพร เทพสิทธา (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายจิรภัทร ธนโชติกีรติ (ที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ที่ห้องแชมเบอร์ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา 1. นางสาวทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2. นางสาวฐิติพร ชื่นธีระวงศ์ ผู้จัดการฝ่าย Logistics สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 3. นายจิรภัทร ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 4. […]

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (บริเวณทางเข้า ติดธนาคารกรุงไทย)

สนพ. รณรงค์ “ชั่วโมงช่วยชาติ กลางวันและกลางคืน” ลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน

สนพ. รณรงค์ “ชั่วโมงช่วยชาติ กลางวันและกลางคืน”  ลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมรับมือพีคไฟฟ้าหน้าร้อนนี้ คาดมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak ภายในระบบ 3 การไฟฟ้า) อยู่ที่ระดับประมาณ 31,000 – 32,000 เมกะวัตต์ สูงกว่าที่เกิดขึ้นจริงของปีที่แล้ว (ปี 2560) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าอาจจะต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้แต่ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดพีคไฟฟ้าทำลายสถิติขึ้นมาอีกครั้ง ขอความร่วมมือประชาชน เอกชน และภาคอุตสาหกรรม ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนเป็นพิเศษ ผ่านสื่อรณรงค์ “ชั่วโมงช่วยชาติ ลดพีคไฟฟ้า กลางวันและกลางคืน” เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวม ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศในช่วงหน้าร้อนปี 2561 คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ พีคไฟฟ้าต่ำกว่าที่พยากรณ์ไว้ราว 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2561 นี้ […]

แรงงาน ชงนายจ้างใช้ GLP แสดงจุดยืนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

แรงงาน ชงนายจ้างใช้ GLP แสดงจุดยืนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อนการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขยายผลความสำเร็จ แสดงจุดยืนผู้ประกอบการไทยใส่ใจจริยธรรมการจ้างแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า เรื่องความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานเป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศคู่ค้านำมาพิจารณาในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ในเวทีการค้าโลก การปฏิบัติต่อแรงงานที่จึงไม่เพียงทำให้แรงงานมีสภาพการจ้าง สภาพการทำงานที่เป็นธรรม ยังส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของสถานประกอบกิจการและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย การส่งเสริมให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการ นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารธุรกิจเป็นแนวทางหนึ่งที่ กสร.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งทางการค้าของผู้ประกอบการไทย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสู่สาธารณมากยิ่งขึ้น กสร.ได้จัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เมื่อวันที่ 13 -14 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออก […]

1 2 3 34