การเมือง ราชการ รัฐวิสาหกิจ

พิธีเปิดงานของดีอันดามัน:Andaman Fair 2017 จังหวัดระยอง

พิธีเปิดงานของดีอันดามัน:Andaman Fair 2017 จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทำพิธีเปิดงาน “ของดีอันดามันAndaman Fair 2017 “ ณ จังหวัดระยอง และ ได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นางจันทิภา ยั่งยืน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นานบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดระยองและจังหวัดตรัง ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง แขกผู้เกียรติร่วมงานจำนวนหลายท่าน งานของดีอันดามัน Andaman Fair 2017 เป็นหนึ่งในโครงการที่จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ จัดเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการชุมชน SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ กำหนดจัดงานจำนวน ๔ แห่ง ในระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. […]

ก.พลังงานแจง ค่าไฟจากโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัมจะไม่สูงเกินจริง

ก.พลังงานแจง ค่าไฟจากโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัมจะไม่สูงเกินจริง

กระทรวงพลังงานระบุโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมเป็นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และช่วยเสริมระบบบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง 3 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มั่นใจไม่กระทบค่าไฟประชาชน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัม ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะต้องรับซื้อไฟฟ้าในราคาที่สูง จะไม่คุ้มค่าในการร่วมลงทุนนั้น ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำงานในลักษณะบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้ทางเลือกใดที่คุ้มค่าการลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อ 2 ประเทศอย่างแท้จริง โดยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ำสตึงมนัม เมื่อรวมกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ อาจจะสูงกว่ากรณีผลิตไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียว โดยกระทรวงพลังงานจะพิจารณาราคารับซื้อให้คุ้มค่า และจะไม่สูงเกินไป เนื่องจากส่วนหนึ่งเพราะเป็นโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อพิจารณาต้นทุนดังกล่าวกระทรวงพลังงานขอยืนยันว่า จะไม่กระทบอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ ร่วมกับผู้พัฒนาโครงการ เช่น สัดส่วนการลงทุน มูลค่าของโครงการเพิ่มเติมด้วย ในส่วนขั้นตอนการผันน้ำเข้ามาใช้ประโยชน์นั้น จะมีกรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ และกรมชลประทานจะเข้ามาร่วมพิจารณาในรายละเอียดความเหมาะสมของเส้นทางการผันน้ำ การใช้เครือข่ายคลองและระบบส่งน้ำต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้ในช่วงที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ โครงการ […]

งานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี 2560

งานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี 2560

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี 2560 และให้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ พม. 20 ปีอนาคตสังคมไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ตร.ทท. อบรมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย รปภ. แหล่งท่องเที่ยว ทั่ว กทม.

ตร.ทท. อบรมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย  รปภ.  แหล่งท่องเที่ยว ทั่ว กทม.

ตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าลุยงานต่อเนื่อง ระดมพล รปภ. ทุกจุดท่องเที่ยวหลักทั่วกรุงเทพฯ เข้าอบรมเข้มข้นเรื่องความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน ฝึกสังเกตจดจำ ตรวจค้น แจ้งเหตุ แจ้งเตือน พร้อมชี้กลอุบายโจร ที่มักใช้ก่อเหตุตามจุดท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสามารถวางระบบป้องกัน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพบเหตุต้องสงสัยได้ทันท่วงที พล.ต.ต. ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท.) และ น.ส. วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. จากทุกจุดท่องเที่ยวสำคัญทั่วกรุงเทพฯ เช่น รปภ. รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT,เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง, รปภ. ในบริเวณ SIAM SQUARE และรปภ. จากโรงแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่น โรงแรมในเครือ AMARI, GRAND HYATT, JW MARIOTT, NOVOTEL, SOFITEL, RENAISSANCE, THE REGENT, PLAZA ATHENEE และโรงแรมอื่นๆมากมายทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ […]

แรงงาน ย้ำนายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างรู้

แรงงาน ย้ำนายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างรู้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ พร้อมกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของ การทำงานแต่ละวัน นายจ้างไม่ปฏิบัติมีโทษปรับห้าพันบาท นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ได้กำหนดให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้าง ได้ไม่เกินเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ งานทั่วไปไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและควาปลอดภัยของลูกจ้าง เช่น งานเชื่อมโลหะ งานผลิตสารเคมีอันตราย ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง เป็นต้น สำหรับนายจ้าง ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔ ๕๗๑๗๐, ๐ ๒๒๔๖ ๖๓๘๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

ประเด็นร้อนรถเมล์ เอ็นจีวี. ขสมก.ซุ่มวิ่งเก็บค่าโดยสาร

ประเด็นร้อนรถเมล์ เอ็นจีวี. ขสมก.ซุ่มวิ่งเก็บค่าโดยสาร

ประเด็นร้อนรถเมล์ เอ็นจีวี. ขสมก.ซุ่มวิ่งเก็บค่าโดยสาร วันที่ 1 สิงหาคม ทันทีที่นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวเปิดแผนฟื้นฟู ขสมก. ด้วยการปรับลดค่าใช้จ่าย โดยปลดพนักงานลงเหลือ 7,500 คน จากปัจจุบัน 14,000 คน ขสมก.แทบจะลุกเป็นไฟ พนักงานต่างพากันตั้งข้อสังเกตว่า นายสมศักดิ์ ออกมาแถลงข่าวในฐานะใด ทั้งๆที่ บอร์ด ขสมก.ชุดเดิมได้แต่งตั้งนายยุกต์ จารุภูมิ เป็นรักษาการผู้อำนวยการ ขสมก.ไปแล้ว เหตุใดนายสมศักดิ์ ถึงยังไม่ยุติบทบาทรักษาการ ผอ.ขสมก. และเหตุใดนายยุกต์ จารุภูมิ รักษาการ ผอ.ขสมก.คนใหม่จึงไม่ออกมาทำหน้าที่ เสียงร่ำลือสะท้อนมาว่า นายยุกต์ เป็นแค่ตุ๊กตาตั้งขึ้นเพื่อหวังลดกระแสปมปัญหาต่างๆที่หมักหมมบานปลายกลายเป็นคดีความรุมเร้า ขสมก. อย่างหนัก ในช่วงที่นายสมศักดิ์ นั่งแท่น ผอ. ขสมก.เพียงแค่ 3 เดือน “แค่นี้ ขสมก.ก็ร้อนเป็นไฟแล้ว หากนายสมศักดิ์กลับมาอีกครั้ง อนาคต ขสมก.คงมืดมน“ หนึ่งในเสียงสะท้อนจากพนักงาน ขสมก. สำหรับความคืบหน้าของการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร […]

การสัมมนาระดับอาเซียน

การสัมมนาระดับอาเซียน

การสัมมนาระดับอาเซียน ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อนสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1” ณ ห้องศรีนครินทร์ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี สมชาย เจริญอำนวย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกล่าวเปิดงาน

กสร.ชี้ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิขอนายจ้างเปลี่ยนงานได้

กสร.ชี้ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิขอนายจ้างเปลี่ยนงานได้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่ได้ นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ได้กำหนดสิทธิให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์และมีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ มีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงาน ในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และนายจ้างจะต้องพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นด้วย สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔ ๕๗๑๗๐, ๐ ๒๒๔๖ ๖๓๘๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพมอบสุข จ.ตรัง – กระบี่

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพมอบสุข จ.ตรัง – กระบี่

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้-คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกันตนและครอบครัว ในจังหวัดตรัง และกระบี่ มุ่งให้ผู้ประกันตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยกระดับคุณภาพทางสังคม ลด ปัญหาผู้พิการถูกทอดทิ้ง การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนทุพพลภาพเป็นนโยบายที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ประสังคมจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.สงขลา ภาค 5 ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน จำนวน 3 รายได้แก่ ผู้ประกันตนในจังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1.นายน้อย คงเรือง ทุพพลภาพเนื่องจากเป็นอัมพาตซีกซ้าย 2.นายศักดิ์พงศ์ ยอหัน ทุพพลภาพเนื่องจากเนื้องอกในสมอง ดวงตาบอดทั้งสองข้าง และผู้ประกันตนในจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางวรรณี เหมแก้ว ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ทุพพลภาพภายใต้สิทธิประกันสังคม จะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ตลอดชีวิต อีกทั้งกรณีไปพบแพทย์จะสามารถเบิกค่าเดินทางได้ นับเป็นสวัสดิการที่ดีของการดูแลผู้ทุพพลภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม ด้าน […]

รวมใจชาวลำปางสืบสานงานพ่อสานต่องานแม่

รวมใจชาวลำปางสืบสานงานพ่อสานต่องานแม่

การจัดงานสืบสานงานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” ด้วยจังหวัดลำปางโดยคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดงาน สืบสานงานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งพระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ การเผยแพร่ ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในเรื่องต่างๆ มาปฏิบัติ และพัฒนาการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวัน การนำองค์ความรู้หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ และหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระราชดำริของพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับ ๖ มิติการพัฒนา คือ ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน รวมทั้งมิติภูมิสังคม ของส่วนราชการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน […]

1 2 3 26