ศิลปะ วัฒนธรรม

มูลนิธิเอสซีจีแจ้งเกิดยุวศิลปินไทยเลือดใหม่ โครงการรางวัล Young Thai Artist Award รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเอสซีจีแจ้งเกิดยุวศิลปินไทยเลือดใหม่ โครงการรางวัล Young Thai Artist Award รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“การสร้างสรรค์งานศิลปะ ว่าต้องประกอบขึ้นจากความรู้ความเข้าใจในศิลปะอย่างถ่องแท้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและความรักในสิ่งที่ทำ แต่เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะนึกถึงคุณสมบัติ อีกอย่างหนึ่ง คือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้แท้จริง จึงขอให้ทุกคนพิจารณาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ แล้วตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อม ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะอันงดงาม และทรงคุณค่า เพื่อสืบสานจรรโลงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป” ความตอนหนึ่งในพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 มูลนิธิเอสซีจีองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นเรื่องการพัฒนาคน และตระหนักถึงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะ จึงได้ริเริ่มโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award ขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านศิลปะถึง 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยถือเป็นเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศ ซึ่งนอกจากจะมุ่งส่งเสริมให้ยุวศิลปินไทยได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะแล้ว ยังสนับสนุนกิจกรรมอื่นอันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพยุวศิลปินรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับวงการศิลปกรรมไทยเติบโตและได้รับการยอมรับในระดับสากล สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า การจัดแข่งขันในปีนี้ มีน้อง […]

สกู๊ปภาพข่าว: ออมสินสืบสานงานศิลปะ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” น้อมรำลึกในหลวง ร. 9

สกู๊ปภาพข่าว: ออมสินสืบสานงานศิลปะ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” น้อมรำลึกในหลวง ร. 9

ธนาคารออมสิน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองในปีนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีในการร้อยใจภักดิ์ของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานศิลปะ พร้อมให้คำมั่นเดินหน้าส่งเสริมงานศิลปะของชาติและพัฒนาสังคมไทยในทุกมิติ นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชั้นนำของประเทศ อันได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์สังคม ทองมี และอาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยปีนี้ มีศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 655 ผลงาน และมีผลงานคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกและตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสามประเภท คือ บุคคลทั่วไป เยาวชนอายุ 14-18 ปี และเยาวชนอายุ […]

กลุ่มทรู ร่วมกับ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล จัดการแสดงชุดพิเศษ Musical Theater Show “วิพิธทัศนาร่วมสมัย ราตรีศรีอโยธยา”

กลุ่มทรู ร่วมกับ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล จัดการแสดงชุดพิเศษ Musical Theater Show “วิพิธทัศนาร่วมสมัย ราตรีศรีอโยธยา”

กลุ่มทรู ร่วมกับ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล จัดการแสดงชุดพิเศษ Musical Theater Show “วิพิธทัศนาร่วมสมัย ราตรีศรีอโยธยา” นำแสดงโดย นักแสดงชั้นนำจากภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติ “ศรีอโยธยา” มอบรายได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการแสดงMusical Theater Show ชุดพิเศษ “วิพิธทัศนาร่วมสมัย ราตรีศรีอโยธยา” จัดโดย กลุ่มทรู ร่วมกับ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ที่นำเสนอความงดงามขนบประเพณีในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งจนเป็นต้นแบบแห่งพระราชประเพณีในราชสำนักรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีนักร้องนักแสดงชั้นนำจากภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติ “ศรีอโยธยา” ร่วมแสดง อาทิ ม.ล.สราลี กิติยากร, สินจัย เปล่งพานิช, โดม ปกรณ์ ลัม, วรนุช ภิรมย์ภักดี, เขมนิจ จามิกรณ์, ศรราม เทพพิทักษ์, อนันดา เอเวอริ่งแฮม, ธีรภัทร์ สัจจกุล, […]

มูลนิธินาฏศิลป์สัมพันธ์ ขอเชิญชมการแสดงละครเรื่อง พระสุธน-มโนห์รา

มูลนิธินาฏศิลป์สัมพันธ์ ขอเชิญชมการแสดงละครเรื่อง พระสุธน-มโนห์รา

มูลนิธินาฏศิลป์สัมพันธ์ ขอเชิญชมการแสดงละครเรื่อง พระสุธน-มโนห์รา นำแสดงโดย รัชนีกร พันธ์มณี ร่วมด้วยศิลปินผู้มีชื่อเสียงจากสำนักการสังคีต ศิษย์อาวุโสในการแสดงชุดพิเศษ และ ศิษย์ปัจจุบันในการแสดงชุด ระบำกวาง ระบำกินรีร่อน ระบำนกเขา และ ระบำไกรลาศสำเริง ภายใต้การควบคุมและกำกับการแสดงโดย ดร. วันทนีย์ ม่วงบุญ พร้อมเพลินเพลงไพเราะ จาก ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, ดวงดาว เถาว์พิรัญ, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 จำหน่ายบัตรที่โรงละครแห่งชาติ 02-224-1342 / คุณวชิรา คณุสัตยานนท์ (เปี๊ยก) 081-808-8681

รับสมัครเข้าคัดสรรเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ”ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”

รับสมัครเข้าคัดสรรเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ”ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ตระหนักและให้ความสำคัญการอนุรักษ์ และสืบสานเพื่อรักษาคุณค่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สะท้อนในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง เพื่อให้ดำรงคงอยู่ส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ รักษา สืบสานต่อไป โดยไม่สูญหายไปตามกาลเวลา และมุ่งมั่นที่จะผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัย และสมัยนิยม อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ SACICT เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติมีองค์ความรู้ และทักษะในงานศิลปหัตถกรรมในสาขาต่างๆ จากทั่วประเทศ เข้ารับการคัดสรรเพื่อการเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” หรือ “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” หรือ“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อและผลงานได้ที่ www.sacict.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวัลย์ลดา จันทร์ทูล โทรศัพท์ 091-767-1247 035-367-054 ต่อ1334 โทรสาร 035-367-051 E-mail : Wanlada.c@sacict.mail.go.th

ภาพข่าว: แม็กนั่ม โฟโต้ เวิร์คช็อป 2017 เรียนเทคนิคถ่ายภาพกับช่างภาพระดับโลก

ภาพข่าว: แม็กนั่ม โฟโต้ เวิร์คช็อป 2017 เรียนเทคนิคถ่ายภาพกับช่างภาพระดับโลก

นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายปิยทัต เหมทัต ผู้อำนวยการ เทศกาลโฟโต้บางกอก และแม็กนั่ม โฟโต้ ประเทศอังกฤษ (Magnum photos agency) จัดเวิร์คช็อปเรียนเทคนิคถ่ายภาพกับช่างภาพระดับโลก ‘แม็ทท์ สตรวตท์’ (ที่ 2 จากขวา) และ ‘อองตวน ดี อกาตา’ (ที่1จากขวา) โดยผลงานที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำมาจัดแสดงในเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 ครั้งที่ 2 (Photo Bangkok Festival 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ณ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ………………………………………………

ภาพข่าว: ออมสิน มอบรางวัล”ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ภาพข่าว: ออมสิน มอบรางวัล”ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี มอบรางวัล การประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ประธานกรรมการตัดสินฯ (ที่ 5 จากซ้าย) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดี และนายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง ผู้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลทั่วไป (ที่ 3 จากขวา) นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ไทรรวด รางวัลยอดเยี่ยมประเภทเยาวชน อายุ ๑๔ – ๑๘ ปี (ที่ 3 จากซ้าย) เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล รางวัลยอดเยี่ยมประเภทเยาวชน อายุ ๗ – ๑๓ ปี (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมรับรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง […]

มหกรรมเทศนาธรรมกับพระนักเทศน์ระดับประเทศ “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ” สัญจรเมืองย่าโม

มหกรรมเทศนาธรรมกับพระนักเทศน์ระดับประเทศ “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ” สัญจรเมืองย่าโม

ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ” สัญจรไป จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆให้แง่คิดกับชีวิตในวันเดียวกันแบบ 9 ชั่วโมง ที่จะเผยแผ่ธรรมโดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ อาทิ พระราชธรรมนิเทศ, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร., พระราชญาณกวี, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน), พระครูธีรธรรมรัต, พระอาจารย์สุนทร สุนฺทโร, พระอาจารย์นภา ฉินฺนาลโย, พระครูวาทีพัชรโสภณ และ พระอาจารย์ศักดา สุนทโร พบกันวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ท่านแรก รับพระธาตุจากชมรมรักพระธาตุแห่งประเทศไทยไปสักการบูชาที่บ้านทันที ที่สำคัญงานนี้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับบัตรได้ที่เคาท์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ชั้น […]

ออมสิน มอบรางวัล”ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ออมสิน มอบรางวัล”ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ธนาคารออมสิน มอบรางวัล”ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” พร้อมโชว์ผลงานภาพวาดชนะการประกวด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ พ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลฯ พระราม ๙ ผอ.ธนาคารออมสินเผยปลื้มประกวดวาดภาพปีที่ ๒ ได้รับความสนใจมากกว่าปีที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า ๖๐๐ ผลงาน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ทำการตัดสินผลงานไปเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายนที่ผ่านมา ธนาคารรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้ส่งผลงานประกวดวาดภาพเข้าประกวดจากทั่วประเทศกว่า ๖๐๐ ผลงาน ซึ่งจากความสำเร็จในครั้งนี้ คาดว่าจะเดินหน้าส่งเสริมงานศิลปะ เพื่อสืบสานงานศิลป์ให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยต่อไป สำหรับการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ธนาคารได้รับเกียรติจากศิลปินระดับชาติร่วมตัดสินผลงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี […]

เปิดเทศกาลข้าวใหม่ รื้อฟื้นวัฒนธรรมข้าวไทย เชิญประชาชนร่วมกันบุญตักบาตรข้าวใหม่พร้อมกัน 5 ธันวาคมนี้

เปิดเทศกาลข้าวใหม่  รื้อฟื้นวัฒนธรรมข้าวไทย เชิญประชาชนร่วมกันบุญตักบาตรข้าวใหม่พร้อมกัน 5 ธันวาคมนี้

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน (กลาง) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “เทศกาลข้าวใหม่ ธันวาคม ’60 – มกราคม ’61” โครงการรื้อฟื้นวัฒนธรรมข้าวใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จัดโดยเครือข่ายวัฒนธรรมข้าวใหม่ ร่วมกับภาคประชาชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา พร้อมชวนประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ถวายพ่อหลวง ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อเริ่มต้นเทศกาลข้าวใหม่ ร่วมด้วย ศ.ธีรยุทธ บุญมี ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ดุษฎี สุวัฒวิตยากร ประสาร มฤคพิทักษ์ ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล และอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย # # # ใต้ภาพ (จากซ้าย-ขวา) […]

1 2 3 27