อื่นๆ ทั่วไป

ก.แรงงาน เร่งสอบนายจ้าง ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดงหล่นทับคนงานเสียชีวิต เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายอัตราโทษสูงสุด

ก.แรงงาน เร่งสอบนายจ้าง ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดงหล่นทับคนงานเสียชีวิต  เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายอัตราโทษสูงสุด

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุกรณีชิ้นส่วนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงหล่นทับคนงานเสียชีวิต และหากพบว่าสาเหตุเกิดจากการประมาทของนายจ้างให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้สั่งการสำนักงานประกันสังคมเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เสียชีวิตแล้ว ด้านนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (29 เม.ย.) เวลา 09.30 น. ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วในเบื้องต้นพบว่า ซัพพอตตัวหน้าเพื่อรองรับโครงทรัสเหล็กซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งที่หัวเสาร่วงลงมาโดยที่มีลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 3 คน ซึ่งยืนอยู่บนซัพพอตร่วงลงมาด้วย ทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้มีหนังสือเรียกให้นายจ้างมาพบเพื่อสอบข้อเท้จจริงในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ หากพบว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทของนายจ้างจะดำเนินคดีโดยอัตราโทษสูงสุดและจะไม่มีการเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว ซึ่งกสร.ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิดนั้น ๆ ไปแล้ว แต่เมื่อทำผิดซ้ำก็จะไม่อนุญาติให้เปรียบเทียบปรับอีก อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท และขอฝากเตือนไปยังนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานหากพบการกระทำผิดซ้ำก็จะดำเนินคดีโดยไม่อนุญาติให้มีการเปรียบเทียบปรับเช่นเดียวกัน

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน  ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง กระทรวงพลังงาน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ลดต้นทุนค่าพลังงาน และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืน จังหวัดระยอง-วันนี้ (29 เมษายน 60) นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดระยอง กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อลด “ต้นทุนพลังงาน” ในกระบวนการผลิตของชุมชน ที่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะเป็นไฟ้ฟ้า ฟืน ถ่าน LPG ในกระบวนการทอด นึ่ง อบแห้ง คั่ว ต้ม กลั่น โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และส่งเสริมด้านการตลาด โดยสร้างต้นแบบความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ให้ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน โดยจะเน้นสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของชุมชน (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม […]

กสร. แก้กฎหมายสอดคล้องมาตรฐานสากล เน้นเอื้อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้าง

กสร. แก้กฎหมายสอดคล้องมาตรฐานสากล เน้นเอื้อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์-รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สอดคล้องอนุสัญญาไอแอลโอ 87 และ 98 คาดประกาศใช้บังคับภายใน ธ.ค.60 นี้ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กสร. ได้แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม บทบัญญัติ อาทิ เพิ่มเติมเรื่องการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้างและการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพิ่มระยะเวลาในการเจรจาของฝ่ายรับข้อเรียกร้องฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องมากขึ้นกว่าเดิมภายใน 3 วัน เป็นภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ปรึกษานายจ้าง ลูกจ้าง และกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาฯ ไว้ในกฎหมายลำดับรอง รับรองสิทธิลูกจ้างประเภทรับเหมาค่าแรงให้ได้รับสิทธิเหมือนกับลูกจ้างของนายจ้าง เพิ่มระยะเวลาที่ต้องแจ้งข้อเรียกร้องต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากเดิมภายใน 24 ชั่วโมง เป็นภายใน 48 ชั่วโมง และขยายระยะเวลาการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจาก 5 วัน เป็น 15 วัน อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ […]

เกาะไม้ท่อน ร่วมขยายพันธุ์กัลปังหา อนุรักษ์ปะการังท้องทะเลไทย

เกาะไม้ท่อน ร่วมขยายพันธุ์กัลปังหา อนุรักษ์ปะการังท้องทะเลไทย

ด้วยรูปร่างแปลกตาและสีสันที่สวยงามของ กัลปังหา (Gorgonians) หรือพัดทะเล (Sea fan) ทำให้มันถูกมนุษย์คุกคามอย่างหนัก ปัจจุบันมีกัลปังหาตามธรรมชาติน้อยลงมาก เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ถูกทำลายโดยอวนลากของเรือประมงที่ครูดไปตามหน้าดิน และยังมีการลักลอบตัดกัลปังหาเพื่อนําไปจําหน่ายในลักษณะต่างๆ เป็นจํานวนมาก โดยนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เครื่องรางของขลัง ด้วยความเชื่อว่า กัลปังหา ออกเสียงคล้าย “กันปัญหา” จะช่วยป้องกันสิ่งร้าย โรคภัยไข้เจ็บและปัญหาต่างๆ ได้ อีกทั้งชาวจีนเชื่อว่า กัลปังหาเป็นยาสมุนไพรที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากัลปังหาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็กนานาชนิด แต่เพราะราคาซื้อขายที่สูงตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท ทำให้กัลปังหาถูกกลุ่มมนุษย์แสวงหามาขายอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมขยายพันธุ์กัลปังหาให้เพิ่มมากขึ้นและคืนความสมดุลให้กับแนวปะการังของท้องทะเลไทย เกาะไม้ท่อนได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมปลูกกัลปังหาในทะเล พื้นที่เกาะไม้ท่อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สบ.ทช.6) และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ท.ส.จ.ภูเก็ต) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการ สบ.ทช.6 นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการ ท.ส.จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เรือตรี วิสุทธิ์ คำพันธุ์ ตัวแทนทัพเรือภาค 3 และ […]

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนในกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนในกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้บริการตรวจสุขภาพ และด้านทันตกรรม รวมทั้งบริการตัดผมให้กับประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพปากและฟันที่ดีถ้วนหน้า

CPI ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

CPI ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

CPI ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในงาน “วันกตัญญูตำบลหงษ์เจริญ2560” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมมอบน้ำมันลีลา ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน ณ วัดหงษ์ปิยาราม จ.ชุมพร เมื่อเร็วๆนี้

Puma Energy ประกาศยกสถานะการเป็นสมาชิก World Economic Forum

Puma Energy ประกาศยกสถานะการเป็นสมาชิก World Economic Forum

Puma Energy บริษัทพลังงานกลางน้ำและปลายน้ำระดับโลก มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้ยกสถานะการเป็นสมาชิก World Economic Forum สู่ระดับ Strategic Partner Associate และสืบเนื่องจากความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum on Africa ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ในสัปดาห์หน้า รวมถึงการประชุม World Economic Forum on ASEAN ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในเดือนพฤษภาคมนี้ (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160830/402490LOGO ) Puma Energy บริษัทจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จะเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum on Africa ครั้งที่ 27 ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ในสัปดาห์หน้า สมทบบริษัทชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เข้าร่วมการประชุมเช่นกัน การประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Achieving Inclusive Growth” โดยจะเปิดโอกาสให้เหล่าผู้นำระดับภูมิภาคและระดับโลกจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ […]

นวัตกรรมเชิงรุก…เมื่อเสือบุกเกลื่อนเมือง

นวัตกรรมเชิงรุก…เมื่อเสือบุกเกลื่อนเมือง

จากกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อการเดินทาง รวมไปถึงการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้ตลาดธุรกิจจักรยานกลายเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดและนำเข้าจักรยานประเภทต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะจักรยานประเภทเสือหมอบ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงสุดในบ้านเราขณะนี้ ในยุคเสือหมอบเกลื่อนเมือง คนขี่เสือหมอบต่างต้องการอัพเกรดเสือที่ตัวเองมี เพื่อสร้างความได้เปรียบทั้งในด้านน้ำหนักและความเร็วในการปั่นจักรยาน เพื่อกำชัยเหนือเสือตัวอื่น ส่งผลให้ตลาดการอัพเกรดอะไหล่ และอุปกรณ์เสริมของไทยในปัจจุบันมีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาท โดยอะไหล่และอุปกรณ์เสริมอันดับต้นๆ ที่คนขี่เสือในยุคนี้ให้ความสนใจไขว่คว้าหามาไว้ในครอบครอง คงหนีไม่พ้นการเลือกเฟ้นล้อคู่ใจดีๆซักคู่ ไว้เพื่อประดับบารมี และถือเป็นอาวุธคู่ใจในการปั่นเสือออกศึกเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ จากล้อจักรยานในท้องตลาดที่มีมากมายหลายแบบ การเลือกล้อคู่ใจจึงควรคำนึงถึงประเภทของเส้นทางที่เลือกปั่น ชนิดของล้อ รวมถึงงบประมาณที่มี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ล้อจักรยานมักประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ได้แก่ ขอบล้อ แกนดุม ซี่ลวด และยาง โดยประเภทของล้อจักรยานที่นักปั่นทั่วไปให้ความสนใจเลือกไว้ใช้งาน ได้แก่ 1. ล้อประเภท Aerodynamic หรือ ล้อที่ใช้หลักการทฤษฎีอากาศพลศาสตร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ โดยส่วนใหญ่มักเป็นล้อที่มีขอบสูงกว่าปกติ เปรียบเสมือนใบมีดที่ช่วยตัดลมและแหวกอากาศที่เข้ามาปะทะด้านหน้าของตัวรถ ช่วยเพิ่มแรงหมุนของตัวล้อเมื่อผู้ใช้ทำความเร็วได้ตามอัตราที่กำหนด ทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ล้อประเภทนี้จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพถนนที่เป็นพื้นราบ ระยะทางยาว ไม่มีเนินเขา แต่มักมีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ในกรณีที่ลมเปลี่ยนทิศทางการปะทะจากด้านหน้าของตัวรถมาเป็นด้านข้าง ความสูงของขอบล้อที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งเพิ่มพื้นที่ในการต้านลมปะทะจากด้านข้าง ทำให้รถเกิดอาการส่ายและบังคับรถยากมากยิ่งขึ้น 2. ล้อเอนกประสงค์ หรือ […]

“World Class List” รายการท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เตรียมพาไปค้นหาสุดยอดเครื่องดื่มทั่วโลก

“World Class List” รายการท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เตรียมพาไปค้นหาสุดยอดเครื่องดื่มทั่วโลก

Carey Watkins ชายหนุ่มวัย 27 ปี รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ “World Class List” ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับวัฒนธรรมค็อกเทลตามเมืองอันคึกคักทั่วโลก เพื่อสร้างลิสต์รายชื่อสุดยอดเครื่องดื่มระดับโลก (โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/494321/Diageo_World_Class.jpg ) Carey Watkins นักดนตรีชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในลอสแองเจลิส เอาชนะผู้เข้าแข่งขันหลายร้อยคนจนได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวรายการนี้ ซึ่งจะฉายทาง Amazon Prime ในบางประเทศตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยจะพาไปสัมผัสกับวัฒนธรรมค็อกเทลทั่วโลก ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม รายการนี้สร้างสรรค์โดย World Class ผู้จัดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์รายการใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่ World Class สร้างสรรค์ขึ้นโดยบริษัท Diageo เจ้าของแบรนด์ Johnnie Walker, Tanqueray no. Ten, Ketel One และอีกมากมาย ตลอดรายการความยาว 5 ตอน Carey ได้เห็น ได้ทำ ได้ดื่ม และได้กินอย่างเต็มที่ใน 5 เมืองสุดคึกคักทั่วโลก ได้แก่ ซิดนีย์ ไทเป […]

เปิดแล้ว “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 8 ชูไฮไลท์การจัดแสดงหัตถกรรมที่กำลังจะสูญหาย วันนี้ ถึง 30 เมษายน ศกนี้ ณ สยามพารากอน

เปิดแล้ว “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 8   ชูไฮไลท์การจัดแสดงหัตถกรรมที่กำลังจะสูญหาย วันนี้ ถึง 30 เมษายน ศกนี้ ณ สยามพารากอน

ชูแนวคิด “เล่าขานตำนานหัตถศิลป์ สู่วิถีชีวิตปัจจุบัน” ตระการตากับไฮไลท์การแสดงผลงานหัตถกรรมที่กำลังจะสูญหาย โดยฝีมืออันประณีตของสุดยอดครูศิลป์ของแผ่นดิน ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พลาดไม่ได้กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่คัดสรรจากทั่วประเทศในราคาสุดพิเศษ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงความบันเทิงจากเหล่าศิลปินดารา และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน ศกนี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงงานเพื่อสร้างอาชีพให้แก่พสกนิกรชาวไทย พร้อมเชิดชูครูช่างศิลป์ ที่รังสรรค์งานศิลปหัตถกรรม อันมีเอกลักษณ์โดดเด่น และร่วมสืบสานอนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมไทยที่กำลังจะสูญหาย อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ โดยในพิธีเปิดงานฯ ได้รับเกียรติจาก นายศรีภูมิ ศุขเนตร ที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธาน พร้อมด้วย […]

1 2 3 233