EGA ร่วมกับ NIA เปิดโครงการ MEGA 2017

EGA ร่วมกับ NIA เปิดโครงการ MEGA 2017 ดึงภาครัฐเปิดชุดข้อมูล Data Economy
พร้อมสร้างแคมป์บ่มเพาะ ดันผลงานดีต่อยอดเชิงพาณิชย์
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (คนกลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีร่วมกับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ประจำปี 2560 หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ภาครัฐทำการเปิดฐานข้อมูล API ให้เหล่านักพัฒนาได้นำไปต่อยอดแอปพลิเคชัน พร้อมผลักดันผลงานดีเด่นต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ในระดับผู้ประกอบการ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอบ Idea Pitching โดยแบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ การพัฒนาเมืองการขนส่งและการเดินทาง เมื่องน่าอยู่ และหมวดสุดท้ายเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้า แคมป์ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ
2.ระดับนักศึกษา ปีนี้มีผู้ให้ความสนใจมากกว่า 200 ทีม โดย EGA ได้จัด “แคมป์บ่มเพาะ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐาน ตลอดจนบ่มเพาะทักษะทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่กลุ่ม Startup ต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.