กกพ. จัดประกวด Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดแถลงข่าว โครงการกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” โดยได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการและเงินรางวัล จาก สำนักงาน กกพ. รวมมูลค่า 470,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม ศกนี้ โดยมี ท่านกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร. วันชัย ฉิมฉวี ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และผู้ช่วยศาสตร์ มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.