กทปส. เดินสายแนะแนว การยื่นขอรับทุนฯ ประเภทที่1 ประจำปี 2561

นายนิพนธ์ จงวิจิต (กลาง) รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เดินสายสัญจร จัดแนะแนวการยื่นเอกสารในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่1 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการจ่ายเงินทุน สำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ทำธุรกิจขนาดย่อมให้สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนได้อีกด้วย โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เร็วๆ นี้
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 554 8117, 02 554 8140 หรือ https://btfp.nbtc.go.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.