กทปส. เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ณ สวท. เชียงใหม่

ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนวิจัยวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าในระบบ A.M.1476 ที่ กทปส. มอบทุนสนับสนุนเครื่องส่งการกระจายเสียงเพื่อให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายขอบห่างไกลจากตัวเมืองได้รับบริการด้านการกระจายเสียงเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท. เชียงใหม่) เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.