“กบข. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและพันธมิตรจัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สะอาด สุกใส ยั่งยืน”

คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ตรงกลาง) พร้อมกับ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (ที่ 4 จากขวา) และผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตรสวัสดิการ กบข. แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “สะอาด สุกใส ยั่งยืน” เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย ในการใช้ชีวิต “สะอาด” ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่น รักและใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างความ “สุกใส” ให้กับสังคม เพื่อเป็นพลังสำคัญที่ทำให้สังคมและโลกใบนี้ดำรงต่อไปอย่าง “ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.