กปภ. ยกเลิกอัตราค่าน้ำขั้นต่ำ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2558

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ
ประกาศเก็บค่าน้ำตามที่ใช้จริง ไม่มีขั้นต่ำ สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย เริ่ม 1 กรกฎาคม 2558
นางรัตนา กิจวรรณ (กิด-จะ-วัน) ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังถดถอยลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศและค่าครองชีพของภาคครัวเรือนกปภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน จึงขอมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำ โดยยกเลิกการใช้อัตราค่าน้ำขั้นต่ำและจัดเก็บค่าน้ำตามปริมาณที่ใช้จริง สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558เป็นต้นไป ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กปภ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี สวนทางกับปริมาณน้ำดิบที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทำให้ลดน้อยลงตามธรรมชาติ และคุณภาพน้ำที่ด้อยลงจากการปนเปื้อนจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งภาระการจัดหาแหล่งน้ำดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตน้ำให้สะอาดส่งถึงบ้านของผู้ใช้น้ำทั่วประเทศล้วนมีต้นทุนสูง จึงขอให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจได้ว่าค่าน้ำประปาที่ชำระในทุกเดือนถือเป็นงบประมาณสำคัญที่ กปภ. จะนำมาใช้ลงทุนพัฒนาระบบประปาและวางโครงสร้างการบริการน้ำประปากลับคืนสู่ทุกชุมชน รวมถึงนำมาขยายกิจการประปาเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย
นางรัตนา กิจวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า การยกเลิกการเก็บค่าน้ำประปาตามอัตราขั้นต่ำในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจของ กปภ. ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาที่เป็นธรรม นอกเหนือจากการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยหากผู้ใช้น้ำไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาไม่ว่ากรณีใด ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Call Center 1662

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.