กรมการท่องเที่ยวบุกสยามสแควร์ รับออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกเวลาราชการ

IMG_4680_resize

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เดินเกมรุกเปิดศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยวให้บริการรับยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว นอกเวลาราชการ โดยไม่มีวันหยุด ณ เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยว โดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เปิดศูนย์บริการรับยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว นอกเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ (ดิจิตอล เกตเวย์ เดิม) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00 น. – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“เนื่องจากกรมการท่องเที่ยว เล็งเห็นว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งอาจจะมีภารกิจงานมากมายในช่วงเวลากลางวัน สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวจึงได้เปิดให้บริการรับยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว นอกเวลาราชการศูนย์บริการแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก เราจึงเลือกเซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ตั้งเป็นศูนย์บริการ เนื่องจากเป็นย่านใจกลางเมือง สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้จึงสะดวก
ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งไม่สามารถจะมายื่นขอใบอนุญาตในช่วงเวลาปกติได้”

ทั้งนี้ ศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยว เปิดรับยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตดังนี้

1. รับยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สำหรับผู้ที่ยื่นใหม่ การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี สำหรับผู้ที่ต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในกรณีสูญหายหรือชำรุด และการขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง หรือขยายสาขา

2. รับยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ในกรณีที่ยื่นใหม่ กรณีต่ออายุ หรือขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

3. รับยื่นเอกสารเพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว หรือขอเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ นอกเวลาราชการ ที่ศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยว ณ เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟสยามสแควร์ นั้นจะอำนวยความสะดวกในการรับเอกสาร และตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารในเบื้องต้น ให้แก่ธุรกิจนำเที่ยวที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร และมัคคุเทศก์ที่มีภูมิลำเนา หรือที่อยู่เฉพาะกาลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

สำหรับขั้นตอนการรับใบอนุญาตนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฯ รับเอกสารและตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว จะส่งต่อเอกสารไปยังสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้ยื่นขอใบอนุญาตฯ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการชำระค่าธรรมเนียม หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมในกรณีเอกสารมีปัญหา พร้อมทั้งรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร กรมการท่องเที่ยว ต่อไป

* * * * * * * * *

เผยแพร่ในนาม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยบริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าว กรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 08 4147 7575 / โทร. 0 2254 6895-7 โทรสาร 0 2650 7738 คุณมนปรียา เฟื่องเดช โทร. 08 9814 4665

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.