กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานเปิดตัวโครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK

IMG_9434

พิธีเปิดโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK โดยนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 ณ ห้องฟีนิกส์1-6 อิมแพค เมืองทองธานี
โครงการปศุสัตว์ OK เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการยกระดับหรือต่อยอดโครงการเขียงสะอาดที่จะต้องมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่า หากต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และไข่ที่ปลอดภัย ต้องเลือกซื้อภายใต้แบรนด์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง ดังนั้น หากมีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK เชื่อมั่นได้ว่าอาหารมีมาตรฐานและปลอดภัย จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์รับรองก็จะขายสินค้าได้ดีขึ้น ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่มีตราสัญลักษณ์รับรองก็ต้องปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อให้ได้ใบรังรอง และพัฒนาสินค้าที่ตัวเองขายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.