กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะถ่ายทอดแนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ โดยทั้ง 22 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำผลงานนวัตกรรมที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตรมาจัดแสดงให้ความรู้กับเกษตรกร และผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

สำหรับการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เข้าร่วมแถลงข่าว

ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอตัวอย่างผลงานที่จะจัดแสดงภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ อาทิ การวิจัยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร กี่ทอผ้าไหมแบบไม่ลอกกาว กระเป๋าเปลี่ยนสีและสไบคอลลาเจน จากกรมหม่อมไหม ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ จากกรมประมง การพัฒนาอาหารโคนม4.0 จากกรมปศุสัตว์ ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ “KUML 4” และวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสชนิดใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

โดยงานแถลงข่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (ลงทะเบียน เวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.