กระทิงแดงเดินหน้าสร้างแนวร่วมเกษตรอินทรีย์

Resize_1250

นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคมและกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง (ที่ 4 จากซ้าย) เดินหน้าหาแนวร่วมสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ ในกิจกรรม “จุดพลังเปลี่ยนแนวคิด สู่เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน” เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรบ้านบางแตนเกิดแรงบันดาลใจ หวังสร้างต้นแบบ “เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน” ตั้งเป้าปักหมุด 13 หมู่บ้าน รอบโรงงานปราจีนบุรี ร่วมด้วยผู้นำภาคีเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่สำเร็จจากทั่วประเทศ อาทิ อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ อ.จักรภฤต บรรเจิดกิจ ผู้เชี่ยวชาญการบำรุงดินและการกำจัดศัตรูพืช พ่อบุญส่ง มาตขาว ปราชญ์แผ่นดินจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดชุม จ.ยโสธร ฯลฯ ร่วมผนึกกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานปราจีนบุรี ณ บ้านบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.