กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดโครงการ “เรื่องเงิน เรียนง่าย” ปี 3 รวมพลังจิตอาสา ปลูกฝังวินัยทางการเงิน ให้ความรู้เยาวชนไทย

นายฐากร ปิยะพันธ์ (กลาง-เสื้อฟ้า) ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “เรื่องเงิน เรียนง่าย” ปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจาก 10 โรงเรียนในสังกัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารและบริษัทในเครือ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.