กลุ่มคนอาสาสหวิริยาโลจิสติกส์ เปิดโลกเรียนรู้ ให้เยาวชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

Sahaviriya-Logistics.1

กลุ่มคนอาสาสหวิริยาโลจิสติกส์ เปิดโลกเรียนรู้ ให้เยาวชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

กิจกรรม : กลุ่มธุรกิจสหวิริยา โลจิสติกส์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น
(BBL- Brain Based Learning)” รวมพลังคนขนส่ง สร้างความสุขให้เด็กๆ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น.

สถานที่ : โรงเรียนบ้านดอนทอง ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบตีรีขันธ์

รายละเอียด : บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และ บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ “เปิดโลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น
(BBL- Brain Based Learning)” ร่วมแรงแปรงสี สร้างสนามเด็กเล่น โดยทีมผู้บริหาร
และพนักงานจิตอาสา ช่วยกันทาสีพื้นสนามกีฬาชุมชน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านดอนทอง ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง แก่น้องๆ นักเรียนและเยาวชนในบริเวณใกล้เคียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบางสะพาน โทร.032 693 101-17 ต่อ 455
หรือสำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 02 630 0323 -32 ต่อ 114

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.