กลุ่มทรูมอบเงิน 5 ล้านบาทแก่กองทัพบก สนับสนุนการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์

116

กลุ่มทรูมอบเงิน 5 ล้านบาทแก่กองทัพบก สนับสนุนการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท จาก ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร ผู้แทนมอบจากกลุ่มทรูเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการจัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” อุทยานแห่งประวัติศาสตร์ที่กองทัพบกสร้างขึ้น ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ของชาติไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.