กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2561 แก่กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านลูกค้าธุรกิจภาครัฐและภาคการศึกษา ในฐานะภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ให้ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.