กลุ่มทรู รับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558

235

กลุ่มทรู รับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายขจร เจียรวนนท์ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.