กลุ่มธุรกิจสหวิริยา โลจิสติกส์ เครือสหวิริยา แถลงนโยบายเชิงรุก ปี 59

Sahaviriya-Logistics.11

กิจกรรม : บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด เครือสหวิริยา แถลงนโยบายเชิงรุก ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน
“รวมพลังสร้างความเป็นหนึ่ง กับสหวิริยาโลจิสติกส์”
วันที่ : 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 -13.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมธราดล ชั้น 1 ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด : บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด ในเครือสหวิริยา จัดงานแถลงนโยบายบริหารงานและทิศ
ทางการดำเนินธุรกิจในปี 2559 โดยวางแผนกลยุทธ์รุกพัฒนาทั้งด้านมาตรฐาน (Standard)
ด้านการให้บริการ (Service) ด้านความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ (Partners) พร้อมชูนโยบาย
คุณภาพทั้งด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.