กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เครือสหวิริยา จัดประชุมแผนธุรกิจ ปี 2016

Saha-Land-Property-Holdings.1

กิจกรรม : ประชุมแผนธุรกิจ ปี 2016 SLPH Business Plan 2016: Property
Group – Move Forward
วันที่ : 19 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนาใฝ่รู้ สำนักงานพระราม 3 กรุงเทพฯ
รายละเอียด : บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือสหวิริยา จัดประชุมแผนธุรกิจ
เพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายธุรกิจและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ปี 2016 ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้องสัมมนาใฝ่รู้ สำนักงานพระราม 3
กรุงเทพฯ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.