กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ชี้แจ้งข้อเท็จจริงการยุติใบอนุญาต จากสาขาพหลโยธิน และสาขาบางนา

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานของ
บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด และ บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ บางนา จำกัด
ผ่านสำนักข่าวและสื่อโซเชียลต่าง ๆ นั้น

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่า เนื่องจากเหตุการยุติใบอนุญาตจากสาขาพหลโยธิน และสาขาบางนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมศูนย์บัญชาการด้านการสรรหาบุคลากร (Adecco Talent Recruitment Center) โดยมุ่งขยายการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเพื่อสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจในปี 2561 ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย โดยใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 11 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02 121 3555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ลูกค้าและผู้สมัครสามารถติดต่อกับอเด็คโก้ทุกสาขาได้ตามปกติ โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.adecco.co.th

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้
สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านบริการเฉพาะทางที่ช่วยองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีพนักงานประจำมากกว่า 33,000 คนและสำนักงานประมาณ 5,100 สาขาใน 60 ประเทศและดินแดนทั่วโลก กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ให้การบริการที่หลากหลาย มีการเชื่อมต่อกับพนักงานของอเด็คโก้ที่ทำให้อยู่กับบริษัทของลูกค้ากว่า 700,000 คนในทุกๆวัน บริการที่เสนอให้กับลูกค้ามีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการพนักงานชั่วคราว การจัดหาพนักงานประจำให้กับบริษัทลูกค้า บริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนอาชีพ และกำหนดทิศทางในการหางานให้กับพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน และการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงหรือคนเก่ง รวมทั้ง การจัดจ้างและให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล อเด็คโก้เป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500 อเด็คโก้กรุ๊ปเอจี (Adecco Group AG) เป็นบริษัทจดลงทะเบียนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ISIN: CH0012138605) และจดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange (ADEN)

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ (Adecco Corporate Press Office)
Press.office@adecco.co.th
+66 (0) 2 832 3399

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.