กลุ่มผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุรา รวมพลังสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN)

– สมาชิก IARD เดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมาย SDGs ของ UN ผ่านการริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมาย
– การจับเป็นมือพันธมิตรกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนนับพัน
– สมาชิก IARD มุ่งมั่นที่จะดำเนินการมากขึ้นและมีบทบาทที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย SDGs

องค์การสหประชาชาติ (UN) ผนึกกำลังพันธมิตรเพื่อการบรรลุเป้าหมาย SDGs พร้อมขับเน้นบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

(โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/715226/IARD_Logo.jpg )

กลุ่มธุรกิจสามารถนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนขึ้น และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น ผ่านการลงทุน ความชำนาญพิเศษ เทคโนโลยี ขอบเขตการเข้าถึง และข้อมูล สมาชิกของสหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (IARD) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุราชั้นนำ ต่างมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนทุกฝ่าย

รายงาน Partnering For Progress ว่าด้วย SDGs เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของสมาชิก IARD ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญ ๆ ในการต่อสู้กับการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย การปรับปรุงสุขภาพ การบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ความพยายามร่วมกันในครั้งนี้ส่งผลดีต่อชุมชนนับร้อยนับพันแห่ง ตั้งแต่สาธารณรัฐโดมินิกันไปจนถึงอินเดีย

นายเฮนรี แอชเวิรธ์ ซีอีโอและประธานของ IARD กล่าวว่า “รายงานฉบับนี้ และตัวอย่างที่ยกมาในรายงาน ต่างเน้นย้ำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ผ่านการร่วมมือที่มีความหมายระหว่างภาคธุรกิจ NGOs และรัฐบาล”

“อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อภาคธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวาง สามารถแสดงบทบาทของตน รวมทั้งสนับสนุนบริษัทอื่น ๆ ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมเช่นกัน”

“แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้งสังคม (Whole-of-Society Approach) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก และความพยายามร่วมกันของเราจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้มาก หากเราขับเคลื่อนจากการกำหนดวาระร่วมกัน ไปสู่การหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน”

“ด้วยการพัฒนาแนวทางตอบสนองร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งครอบคลุมผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุรา ในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียม เราจึงสามารถรับมือกับกลุ่มโรค NCDs และช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบ SDGs”

สมาชิกของ IARD เป็นพันธมิตรที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

– สมาชิก IARD ทั้งหมดให้คำมั่นว่าจะลดการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย ผ่านทางข้อตกลง Producers’ Commitments* ซึ่งความสำเร็จที่สำคัญส่วนหนึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่:
— การรณรงค์ป้องกันการเมาแล้วขับเฉลี่ย 345 โครงการต่อปี (ระหว่างปี 2557 – 2560)
— เข้าถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกว่า 6 ล้านคน ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (ระหว่างปี 2558 – 2560)
— การดำเนินแผนธุรกิจค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น 66% ต่อปี (ระหว่างปี 2556 – 2560)
– สมาชิก IARD หลายรายยังได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER) ซึ่งรวมกันแล้ว สมาชิกของ BIER ลดการใช้พลังงานและน้ำลงอย่างมาก โดย สมาชิก BIER ใช้น้ำน้อยลง 6.9 หมื่นล้านลิตรในปี 2558
– ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจนั้น สมาชิกของ IARD ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุราชั้นนำ ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และตัวเลขนี้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจนับล้านราย ตั้งแต่การเกษตร การผลิต การจัดจำหน่าย การค้าปลีก ตลอดจนการบริการและการท่องเที่ยว
– สมาชิก IARD ตระหนักดีว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สมาชิกทั้งหมดร่วมลงนามในเครือข่าย UN Global Compact

สหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (IARD) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่อุทิศตนเพื่อแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตรายทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบในหมู่นักดื่ม IARD ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทสมาชิกจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการควบคุม ได้แก่ เบียร์ ไวน์ และสุรา โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกของเรา กรุณาเยี่ยมชม http://www.iard.org

ที่มา : IARD, The International Alliance for Responsible Drinking

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.