กสทช. เชิญ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ บรรยายหัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

183

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน กสทช. โดยมีพลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สำนักงาน กสทช. กับการพัฒนาประเทศ” พร้อมด้วยนายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายหัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน (บ3) สำนักงาน กสทช. ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.