กสร.ห่วงนักศึกษาฝึกงานกำชับนายจ้างดูแลความปลอดภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ขอนายจ้างกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันอันตรายระหว่างฝึกงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักศึกษาฝึกงานได้รับบาดเจ็บจากการฝึกปฎิบัติงาน กสร.มีความห่วงใยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จึงขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน และมอบหมายงานที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และไม่ได้รับอันตรายระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามลักษณะของงานนั้น ๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า อันตรายจากการทำงานอาจเกิดขึ้นในกิจการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม จึงอยากให้นายจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยฯ และมาตรการในการดูแล ป้องกันเป็นอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 – 39 หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.