กสร. เตือนนายจ้าง อย่าลืมยื่นคร.11 หมดเขตมกราคม 63

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป อย่าลืมยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ภายในเดือนมกราคม 2563 นี้ พร้อมอำนวยความสะดวกนายจ้างยื่นออนไลน์ได้แล้ว
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน หรือ คร.11 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งขณะนี้เหลือระยะเวลาดำเนินการเพียงเดือนเศษ จึงขอย้ำเตือนให้นายจ้างเร่งจัดเตรียมข้อมูลและยื่นแบบคร.11 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถยื่นได้สองช่องทาง คือ นำส่งด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและ ลดค่าใช้จ่ายท่านสามารถยื่นแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เว็บกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งสามารถดำเนินการ ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คนขอให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบันพร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.