กสร. เผย “ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ” ผลตอบรับดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ ได้รับการตอบรับที่ดี หลังเปิดให้บริการมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 15,000 คน พร้อมเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการแล้ว 15,209 คน จาก 441 องค์กร โดยแรงงานนอกระบบมากที่สุด จำนวน 8,569 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือสถานประกอบกิจการ 294 แห่ง 3,704 คน หน่วยงานราชการ 117 แห่ง 1,789 คน สถานศึกษา 30 แห่ง 673 คน และบุคคลทั่วไป 1,104 คน ตามลำดับ
นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการให้สำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านชุดนิทรรศการเสมือนจริง ด้วยการทดสอบและสัมผัสได้ด้วยตนเอง อาทิ สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานีการทำงานบนที่สูง เป็นต้น จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 0 2245 0542 หรือเว็บไซต์ www.oshthai.org

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.