กสร. แจ้งความเอาผิดนายจ้างพัทลุงปล่อยคนงานซ่อมถังประปาเสียชีวิต

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งความเอาผิดอาญานายจ้างหจก.เพชรภูผาโยธากิจ จ.พัทลุง ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ฐานปล่อยคนงานลงซ่อมถังประปาขาดอากาศเสียชีวิต 3 ราย
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีนายจ้าง กรณีคนงานก่อสร้างของหจก.เพชรภูผาโยธากิจ 3 รายเสียชีวิตขณะซ่อมถังประปาประจำหมู่บ้านขนาดใหญ่ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงฯ การทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 รวม 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1.นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย 2.นายจ้างไม่จัดให้มีการตรวจวัด บันทึกผลและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศว่ามีบรรยากาศอันตรายหรือไม่ 3. ไม่แต่งตั้งลูกจ้างที่มีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่อับอากาศให้เป็นผู้ควบคุมงาน 4.ไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และ 5. นายจ้างไม่จัดให้ ลูกจ้างทุกคน ที่ทำงานในที่อับอากาศเข้ารับการฝึกอบรม
อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษของหจก.เพชรภูผาโยธากิจ ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ทั้งนี้ นายจ้างมีความผิด ตามกฎหมายดังกล่าวโดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.