กสอ. ปลื้ม จบงานสัมมนา “Fashion Trend 2016” ได้รับการตอบรับล้นหลาม ดีไซน์เนอร์ทั่วประเทศแห่เข้าร่วมอบรมคับคั่ง

-รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-1

กสอ. ปลื้ม จบงานสัมมนา “Fashion Trend 2016”
ได้รับการตอบรับล้นหลาม ดีไซน์เนอร์ทั่วประเทศแห่เข้าร่วมอบรมคับคั่ง พร้อมเดินหน้าสานกิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พอใจผลงานการจัดสัมมนา “FASHION TREND 2016” รู้ทันเทรนด์โลก เตรียมความพร้อม สู่การเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพ ภายใต้โครงการ“พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ทั่วภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ ภูเก็ต ซึ่งได้รับการตอบรับจากดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่ง พร้อมวางแผนงานพัฒนาศักยภาพดีไซน์เนอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

นายประสงค์ นิลบรรจง ‬รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่มีการเติบโตและมีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลปีละไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรมภายใต้ “การสัมมนาแฟชั่นเทรนด์ 2016” (FASHION TREND 2016) รู้ทันเทรนด์โลก เตรียมความพร้อมสู่การเป็นดีไซน์เนอร์มืออาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในเทรนด์โลก สามารถผลิตสินค้ามารองรับ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกได้”
สำหรับงานสัมมนา FASHION TREND 2016 ถือเป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้ โครงการ“พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ประจำปี 2558 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ของโลก และสามารถนำเอาเทรนด์นั้นไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด และความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสัมมนา Fashion Trend 2016 เป็นการจัดการอบรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดำเนินการทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค รวม 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี และครั้งที่ 5 ที่ จ.ภูเก็ต โดยมีวิทยากรชั้นนำด้านการออกแบบแฟชั่นมาเล่าให้ฟัง ตั้งแต่ที่มาของเทรนด์ เทรนด์ในปีนี้เป็นอย่างไร เทรนด์ปีหน้าเป็นอย่างไร วิทยากรที่สำคัญ ๆ เช่น คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ (ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์T-ra) คุณใหม่จาก TOP SHOP คุณเอ วัชรินทร์ ผ่องใส จากนิตยสาร Vogue และ อาจารย์สุธินี ตันอังสนากุล นักเชี่ยวชาญด้านเทรนด์ฯลฯ
นายประสงค์ กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดสัมมนา Fashion Trend 2016 ว่า ตลอดการจัดอบรมทั้ง 5 ครั้ง ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ซึ่งในครั้งแรกเราวางเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมไว้ที่ 800 คน แต่ได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมถึง 891 คน จากทั่วประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนของผู้ประกอบการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ถึงร้อยละ 70 และได้มีการส่ง Fashion Trend Book ทั้งในรูปแบบของหนังสือ และ CD ไปยังผู้เข้าอบรมทั้งหมด และเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือ รวมมากกว่า 1,800 ราย เราเชื่อว่าจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้นำTrend สำหรับปี 2016 ไปประยุกต์ใช้ในผลงานการออกแบบ เพื่อสามารถติดตามทัน Trend ในอนาคตได้ อีกทั้งจะสามารถสร้างรายได้ และความน่าสนใจในผลงานที่จำหน่ายในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่จะผลิตหรือทำอะไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า ที่เป็นตัวกำหนด อย่างหนึ่งว่าแฟชั่นแบบไหนตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ดีไซนเนอร์จะสามารถออกแบบให้อินเทรนด์ได้ และมีตลาดเพียงพอที่จะผลิตสินค้าออกมาให้สามารถขายได้ ก็ต้องเข้าใจเทรนด์ว่าแฟชั่นสมัยนี้ลูกค้าเขามีความต้องการในแบบไหนกันบ้าง และไม่ใช่เทรนด์แฟชั่นสมัยนี้ ต้องเป็นเทรนด์แฟชั่นในปีหน้า เพราะกว่าจะผลิตสินค้าออกมาได้ เขาจะเริ่มออกแบบในปีนี้ เพื่อที่จะจำหน่ายในปีหน้า ดีไซเนอร์จึงจำเป็นจะต้องจับตลาดให้ถูกทาง นายประสงค์ กล่าว
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่จะจัดอย่างต่อเนื่องในปี 2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย โทร. 0 2367 8227-8 , 8288-90 และสอบถามเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ได้ที่ โทร. 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.