กอช.ร่วมจัดนิทรรศการในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559

81

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 กลุ่มงานบริหารเงินลงทุนและฝ่ายส่งเสริมการออม ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ กอช. ในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.