กอช. เดินหน้าโครงการส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน (สถาบันการเงินชุมชน) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

25

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาฝ่ายส่งเสริมการออมเดินหน้าจัด “โครงการส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน (สถาบันการเงินชุมชน) ครั้งที่ 5/2559” (ภาคเหนือ) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และคุณบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการคณะกรรมการ กอช.กล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้ผู้นำจากสถาบันการเงินชุมชนช่วยกันขับเคลื่อนงานของ กอช. ซึ่งมีผู้นำจากสถาบันการเงินชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้แทนจาก ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานรวมกว่า 160 คน.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.