กาชาดชวนฟังเสวนาโลหิตวิทยาพบประชาชน “สเต็มเซลล์ รักษาโรคได้จริงหรือ ?”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชนร่วมงานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 15 ฟังการเสวนา เรื่อง“สเต็มเซลล์ รักษาโรคได้จริงหรือ ?” ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 โซนบี อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการนำสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆ และความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ภายในงาน พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ที่จะมาคลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ อาทิ สเต็มเซลล์กับการรักษาโรคในเด็ก และผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไร ควรเก็บสเต็มเซลล์ไว้ใช้ในการรักษาตนเองหรือไม่ การลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ต้องทำอย่างไร จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
โดยได้รับเกียรติจาก นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา อาทิ ผศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,นพ.กฤษฎา วุฒิการณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และพญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ชมนิทรรศการความรู้เรื่องสเต็มเซลล์ ตรวจความเข้มข้นโลหิต ตรวจหมู่โลหิต ปรึกษาปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ผู้สนใจร่วมงานสามารถสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมรับกระเป๋าที่ระลึก ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101, 1760,1770 (จำกัด 400 ที่นั่ง)

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.