การท่าเรือแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากคันนา

9.15-เปิดบ้านคณะการท่าเรือฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย นำโดยนายภานุ พักตรานนท์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ เข้าชมและศึกษาเรียนรู้โมเดลของดั๊บเบิ้ล เอ “กระดาษจากคันนา” ที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งรู้จักการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” เป็นการนำของเหลือใช้จากการผลิต อาทิ เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.