การประกวดราคางานบูรณะอาคารโบราณสถาน

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปิดการประกวดราคางานบูรณะอาคารโบราณสถาน วังแพร่งนราตำบลถนนนราธิปสองฝั่งเชื่อมถนนตะนาวฝั่งตะวันตก จำนวน 14 ห้อง ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7099 0-2787-7101 หรือ www.crownproperty.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.