การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ “Museum Refocused พิ(ศ)พิธภัณฑ์”

Poster_museum-refocused-Conference_Web

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปาฟา) จัดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมบุคลากรและคนในแวดวงด้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อระดมความคิดและต่อยอดความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ประมวลภาพของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน และนำไปสู่หนทางในการพัฒนาต่อไปของพิพิธภัณฑ์ไทย

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในแวดวงภัณฑารักษ์และบุคลากรพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ อาทิ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล นักวิชาการอิสระ, คุณสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การ-พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร นักวิชาการอิสระ และคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักวิชาการอิสระ ฯลฯ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบัติการจากหลากหลายสาขาเพื่อนำไปสู่หนทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทยใน อนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)

โทร 02 225 2777 ต่อ 407 ต่อ 407, 419, 420
หรือที่ http://sites.google.com/site/museumrefocused

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.